Sosnowiec wczuwa sięw klimat

Poleć znajomym
 

Sosnowiec wczuwa sięw  klimat

W gronie 44 polskich miast, których samorządy opracują plany działań ograniczających skutki zmian klimatu znajduje się Sosnowiec. Działania przewidziane w Miejskim Planie Adaptacji (MPA) pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Na warsztatach, które odbyły się 30 maja w Sosnowcu eksperci wraz przedstawicielami Urzędu Miasta omawiali wyniki analizy wrażliwości miasta na czynniki klimatyczne oraz rozpoczęli ocenę potencjału adaptacyjnego Sosnowca.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to projekt Ministerstwa Środowiska, którego partnerami są 44 miasta, wśród których 16 znajduje się w województwie śląskim. Po raz pierwszy jednocześnie opracowywane są 44 plany działań technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, których wdrożenie pozwoli ograniczyć wpływ na miasta takich zjawisk ekstremalnych jak: deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, fale upałów lub mrozów czy susze. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Unię Europejską oraz budżetu państwa.

Prace nad Miejskim Planem adaptacji do zmian klimatu dla Sosnowca trwają od stycznia br. Efektem wspólnej pracy zespołu ekspertów i zespołu ds. MPA powołanego w Urzędzie Miasta Sosnowca będzie w pierwszej kolejności identyfikacja najpoważniejszych zagrożeń oraz najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów i obszarów miasta. Następnie pakiet wyselekcjonowanych działań zwiększających odporność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu wraz z oceną ich efektywności – informuje Joanna Piasecka-Rodak z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, kierująca pracami ekspertów współpracujących z Sosnowcem.

 

Mieszkańcy Sosnowca coraz częściej odczuwają wpływ wysokich temperatur i fal upałów, potęgowanych jeszcze występowaniem tzw. miejskiej wyspy ciepła. Uciążliwe są także skutki intensywnych opadów deszczu powodujących miejscowe podtopienia i zalania.

Przystępując do projektu Ministerstwa Środowiska władze Sosnowca były przekonane o tym, że bez systemowych, planowanych z dużym wyprzedzeniem i sukcesywnie wdrażanych działań, będą nasilać  się m.in. problemy z odprowadzaniem wód deszczowych, problemy z występowaniem lokalnych podtopień, czy też uciążliwości związane ze znacznym wzrostem temperatury w obszarach miejskich podkreśla Tomasz Przedpełski, kierujący pracami powołanego przez prezydenta miasta zespołu ds. opracowania MPA. – Opracowanie tego dokumentu pozwoli również miastu ubiegać się o środki finansowe na realizację działań adaptacyjnych.

Warsztaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli Urzędu Miasta poświęcone były prezentacji i dyskusji wyników dotyczących oceny wrażliwości Sosnowca na czynniki klimatyczne, wyborowi czterech najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów lub obszarów oraz określeniu potencjału adaptacyjnego miasta.

Analiza czynników klimatycznych wykazała, że dla Sosnowca, jak dla większości miast aglomeracji górnośląskiej, zagrożeniem są fale upałów (dni z temperaturą powyżej 30°C), opady nawalne, podtopienia, powodzie rzeczne oraz stany smogowe zimowe i letnie. Za sektory/obszary najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu uznano zdrowie publiczne, transport, gospodarkę wodną oraz energetykę.

Kolejnym elementem prac nad Miejskim Planem Adaptacji dla Sosnowca jest ocena potencjału adaptacyjnego, czyli zdolności miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorzystania szans, jakie te zmiany powodują.

Zasoby oceniane są w ośmiu obszarach: możliwości finansowych miasta, przygotowania służb miejskich, mechanizmów informowania i ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych, infrastruktury ochrony zdrowia, ochrony przyrody i błękitno-zielonej infrastruktury, kapitału społecznego czyli poziomu świadomości i aktywności społecznej grup lokalnych, współpracy z innymi samorządami oraz zaplecza innowacyjnego tłumaczy Joanna Piasecka-Rodak. Jako mocne punkty potencjału adaptacyjnego Sosnowca wskazano współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego, błękitno-zieloną infrastrukturę oraz innowacyjność.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” jest realizowany przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS.

Hasłem „Wczujmy się w klimat” Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania się do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – http://www.44mpa.pl

Zobacz także http://www.facebook.com/44mpaPL oraz https://twitter.com/44mpaPL.

powrót
  • 18
  • października 2021Poniedziałek
Imieniny: Asklepiades, Bratomił, Julian, Just, Łukasz
Waluty:
USD 3,9471 +0,15%
EUR 4,5715 -0,04%
CHF 4,2611 -0,19%
GBP 5,4158 +0,14%
Giełda: