Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół 2020/2021

Poleć znajomym
 

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół 2020/2021

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r.
godz. 12.00 -
– 09.03.2020 r.
 godz. 16.00

01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
godz. 16.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r.
godz. 12.00  –
 09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
 godz. 17.00

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 13.03.2020 r.

godz.14.00 –

19.03.2020 r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
 godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
godz. 17.00

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

25.03.2020 r.
 godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.
do godz. 15.00

01.06.2020r. –
- 05.06.2020 r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.03.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 23.03.2020 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2020 r. godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2020 r.

godz. 12.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 27.03.2020 r.
do godz. 15.00

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy

 26.06.2020 r.-
 - 30.06.2020 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy
(kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2020 r.
 o godz. 15.00

17.07. 2020 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 08.07. 2020 r.
do godziny 15.00

do 21.07.2020 r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.07.2020 r.
 godz. 12.00

22.07.2020 r.

godz. 12.00

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych  prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.

do godz. 15.00

do 10.07.2020 r.
godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

 23.032020 r. -

- 27.03. 2020 r.

13.07.2020 r. -
- 17.07.2020 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII.

26.06.2020 r. -
30.06.2020 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2020 r.
 godz. 15.00

17.07.2020 r.

do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego

do 08.07.2020 r.

godziny 15.00

do 21.07.2020 r.
godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału

09.07.2020 r.
 godz. 12.00

22.07.2020 r.

godz. 12.00

 
powrót
  • 11
  • sierpnia 2020Wtorek
Imieniny: Lukrecja, Herman, Włodzimierz, Tyburcja, Zuzanna
Waluty:
USD 3,7240 +0,26%
EUR 4,4101 +0,28%
CHF 4,0996 +0,46%
GBP 4,9009 +0,71%
Giełda: