Modernizujesz system grzewczy? Zgłoś się po dotację!

Poleć znajomym
 

Modernizujesz system grzewczy? Zgłoś się po dotację!

Przypominamy, że do 30 września 2020 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2020.

Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

modernizacji systemów grzewczych;

demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;

instalacji przydomowych oczyszczalnia ścieków.

Wzory wniosków znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (32) 296-05-74 i (32) 296-08-25.

Zasady, tryb oraz sposób rozliczania dotacji określono w „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca” stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019r.

Zadania objęte dotacją należy zakończyć w terminie umożliwiającym złożenie wniosku rozliczającego tj. nie później niż do 30 listopada 2020r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem: e-PUAP, drogi elektronicznej na e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl i poczty na adres:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski

Al. Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

powrót
  • 22
  • września 2020Wtorek
Imieniny: Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim
Waluty:
EUR 4,5055 +0,57%
CHF 4,1902 +0,82%
GBP 4,9195 +0,89%
Giełda: