Zespół Szkół Technicznych zaprasza na seminarium

Poleć znajomym
 

Zespół Szkół Technicznych mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i zwiększenie szans na rynku pracy nawiązał współpracę z Wydziałem  Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie oraz Katowickim Holdingiem Węglowym w Katowicach.

Zespół Szkół Technicznych zaprasza na seminarium

19 listopada w siedzibie szkoły odbędzie się seminarium pod nazwą Rola ponadgimanzjalnych szkół zawodowych w planowaniu ścieżek kariery w świetle aktualnych potrzeb kadrowych przemysłu górniczego.

- Chcemy żeby nasza oferta edukacyjna była dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkoły techniczne ponadgimnazjalne są bazą w procesie dydaktycznym kształcenia techników i inżynierów górniczych, których brak odczuwa Katowicki Holding Węglowy - podkreśla Anna Król z Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów.

 

Program seminarium
Rola ponadgimanzjalnych szkół zawodowych w planowaniu ścieżek kariery
w świetle aktualnych potrzeb kadrowych przemysłu górniczego


9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Przywitanie uczestników
mgr inż. Barbara Kowalik – Dyrektor Szkół Technicznych w Sosnowcu
mgr inż. Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowca

Moduł 1


10.10-10.30

mgr inż. Waldemar Mróz – prezes ds. pracy w Katowickim Holdingu Węglowym SA
• Potrzeby kadrowe branży górniczej i potencjalne ukierunkowanie kształcenia praktycznego na potrzeby biznesu na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA


10.30-10.50

mgr inż. Eugeniusz Małobęcki – dyrektor zespołu BHP i Szkoleń
• Wspieranie kształcenia oraz praktyki i programy stypendialne dla uczniów i studentów w Katowickim Holdingu Węglowym SA

Moduł 2


10.50-11.10

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja– Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie
• Ryzyko braku wykwalifikowanych kadr w górnictwie jako przesłanka potencjalnych zagrożeń stojących przed branżą górniczą w Polsce


11.10-11.30

dr inż. Arkadiusz Kustra – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie
• Koniunktura w górnictwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju przemysłu górniczego w kontekście realizacji zadań strategicznych Polsce

 

11.30-11.40

Dyskusja

 

11.40-12.10

Przerwa

Moduł 3


12.10-12.30

KOPEX SA
• Kształcenie na potrzeby przemysłu okołogórniczego. Rozwój i wymagania kadrowe dla pracowników przedsiębiorstw współpracujących z koncernami górniczymi.
• Wspieranie kształcenia oraz praktyki i programy oferowane przez KOPEX SA


Moduł 4


12.30-12.45

mgr Damian Szmyt –Dyrektor ZS nr 4 im. T. Klenczara – Katowice -Kostuchna
• Szkoły zasadnicze ponadgimnazjalne jako baza w procesie dydaktycznym kształcenia techników i inżynierów górniczych w aspekcie nowej podstawy programowej


12.45-13.00

mgr Iwona Goźlińska – Dyrektor ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza- Katowice-Murcki
• Współpraca ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i potencjalne kierunki jej koordynacji w zakresie współpracy z biznesem górniczym

13.00-13.30

Dyskusja

13.30

Zakończenie seminarium

 

powrót
  • 23
  • czerwca 2018Sobota
Imieniny: Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin
Waluty:
EUR 4,3149 -0,40%
CHF 3,7367 -0,95%
GBP 4,9209 -0,20%
Giełda:
WIG 56610.74 +0,33%
WIG20 2162.88 +0,56%
mWIG40 4273.16 +0,04%
sWIG80 13035.7 -0,77%