Nowe horyzonty - szansa dla bezrobotnych

Poleć znajomym
 

Nowe horyzonty - szansa dla bezrobotnych

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny przygotował propozycję dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Sosnowca, którzy chcą otworzyć własną firmę. Dotacja na rozpoczęcie działalności, roczne wsparcie na pokrycie kosztów stałych prowadzenia firmy, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo to podstawowe formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu „Nowe horyzonty”. 

 

Projekt polega na wsparciu samozatrudnienia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 28 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (min. 16m) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet) z obszaru Sosnowca, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 12/2018.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2017-31.12.2018.

W ramach projektu zakłada się realizację procesu rekrutacji i identyfikację potrzeb UP na tym etapie przez doradcę zawodowego, wsparcia merytorycznego przed założeniem działalności (szkolenia, doradztwo), a także przyznanie i wypłatę dotacji w formie:

- wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (25 088,94 zł na osobę) – dotacja na otwarcie firmy ,

- wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego (2 000,00 zł miesięcznie na osobę przez okres 12 miesięcy) – dotacja na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania firmy przez pierwszy rok jej prowadzenia .


Osoby rozpoczynające działalność w ramach projektu mogą  zatem uzyskać wsparcie w wysokości blisko 50 tysięcy złotych.

W ramach wsparcia pomostowego założono też doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu oraz pomoc opiekuna.

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny.

Wartość projektu wynosi 1 902 165,98 zł .

powrót
  • 19
  • listopada 2017Niedziela
Imieniny: Elżbieta, Paweł, Seweryn, Mironiega, Salomea
Waluty:
Giełda:


ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej