W Sosnowcu działa szereg instytucji wspierających gospodarkę miasta i skoncentrowanych na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do ich zadań należy prowadzenie szkoleń, wdrażania nowych technologii i form zarządzania, doradztwo ekonomiczne i prawne.

Agencja Rozwoju Lokalnego

Agencja realizuje nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy  w funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 50 41,  32 293 36 10.

http://www.arl.org.pl/

e-mail: arl@arl.org.pl    

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Jednostka ARL, mieszcząca się w nowoczesnym, biurowcu w górniczej dzielnicy Niwka, której celem jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

ul. Wojska Polskiego 8

41-208 Sosnowiec

tel. 32 778 91 00

fax 32 778 91 09

http://www.spnt.sosnowiec.pl/            

email: spnt@arl.org.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza

Od 2015 r. ARL  pełni również rolę delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej mającej siedzibę w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Jej celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego i niezależnego samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze firm członkowskich oraz działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu i kraju we współpracy z samorządami terytorialnymi, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami otoczenia biznesu.

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 50 41

https://rigkatowice.pl/
email: k.haladus@arl.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Instytucja, której celem jest troska o poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez świadczenie usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz wsparcia finansowego i administracyjnego. Wszystko po to by zapewnić mieszkańcom jak największe szanse na zatrudnienie a pracodawcom pozyskanie jak najlepszej kadry.

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2978700
Fax: (32) 297-87-21
https://sosnowiec.praca.gov.pl/            
e-mail: kaso@praca.gov.pl, info@pup.sosnowiec.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać z pomocy publicznej
w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc miejsca pracy. To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu procent. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg prestiżowego FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. W Sosnowcu mieści się siedziba Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, oferująca interesujące tereny do inwestycji na terenie stolicy Zagłębia.

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
ul. Żytnia 8
41-205 Sosnowiec
tel.: +48 32 298 89 69, +48 32 292 01 06
http://www.ksse.com.pl/      
e-mail: sosnowiec@ksse.com.pl         

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Od 2019 r. działa w Sosnowcu regionalna siedziba Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce - La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP). Jest to organizacja non-profit, której celem jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Włochów w polskiej gospodarce, poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami miejscowymi.

ul. Żytnia 8
41-205 Sosnowiec
+48 501 755 107

https://www.cciip.pl/  
email: katowice@cciip.pl            

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Waluty:
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Giełda:
OZE dla mieszkańców


ŚKUP