Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
ul. Jagiellońska w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


 22 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego w latach 2007 – 2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Umowę podpisali:
Ze strony Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL:
Adam Matuszkiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.
Ze strony beneficjenta - Gminy Sosnowiec:
Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowca przy kontrasygnacie Janusza Kaczora – Skarbnika Miasta Sosnowca

Koszt całkowity projektu wynikający z rozliczenia z umowy o dofinansowanie: 7.894.103,30 zł

Koszt kwalifikowany projektu: 6.321.959,19 zł

Kwota dofinansowania: 5.373.665,30 zł

Wkład własny: 948.293,89 zł

 • Środki funduszu w kwocie nie przekraczającej 8.184.594,45 zł i stanowiących nie więcej niż 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu
 • Wkład własny Gminy Sosnowiec w wysokości: 1.444.340,20 zł i stanowiący nie więcej niż 15% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu

Aneks nr 1 do Umowy - kliknij tutaj

Aneks nr 2 do Umowy - kliknij tutaj

 

Zakres robót budowlano montażowych obejmuje wymianę okien i drzwi wraz z częściowym podmurowaniem, ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu, wykonanie ocieplenia wszystkich stropodachów i stropów nad przejazdami i podcieniami. Ponadto zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje instalacje: centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, elektrycznej i odgromowej, a także system zarządzania energią cieplną.

 

Cel projektu


Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
Do celów pośrednich Projektu zaliczymy:

 • Zmniejszenie strat ciepła, a tym samym kosztów ogrzewania oraz kosztów wody ciepłej;
 • Poprawa stanu technicznego obiektu, a tym samym zmniejszenie kosztów remontów wynikających z konieczności niwelowania skutków niedocieplenia obiektu;
 • Usunięcie płyt azbestowych;
 • Podniesienie komfortu uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców korzystających z infrastruktury ZSEiI;
 • Wyeliminowanie zawilgoceń i innych skutków braku docieplenia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia osób spędzających wiele czasu w pomieszczeniach obiektu;

Poprawa wizerunku szkoły, podniesienie jej atrakcyjności dla odbiorców oferty edukacyjnej Gminy Sosnowiec.
W ujęciu długofalowym realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej miasta Sosnowiec. Ochrona środowiska jest jednym z głównych priorytetów zakładanych w różnego rodzaju programach województwa śląskiego, gdyż sprawa zanieczyszczeń zwłaszcza na terenach Górnego Śląska jest sprawą problematyczną. Każdy krok podejmowany w celu eliminacji lub ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest niezmiernie ważny dla otoczenia. Wdrożenie przedsięwzięcia przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców oraz przyszłych pokoleń.

 

18 lutego 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu”. Prace wykona firma „DAN-POL” z Tychów.


Umowna wartość robót budowlanych wynosi 6.882.852,07 PLN. Informacja z podpisania umowy - kliknij tutaj

 

 

Dane techniczne obiektu:

 • Powierzchnia zabudowy – 6651 m2,
 • Powierzchnia użytkowa – 15345 m2,
 • Kubatura – 57883 m3,
 • Średnia wysokość – 10 m.

 

Kliknij aby zobaczyć kolorystykę elewacji 

 

 

Szczegółowy zakres robót do wykonania

Roboty budowlano – montażowe

 • demontaż i utylizacja okładziny ścian z płyt acekolowych na ruszcie drewnianym o pow. ok. 6.513,0 m2,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu wełnianego o pow. ok. 5.074,0 m2,
 • pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2 warstwowe o pow. ok 5.074,0 m2 wraz z wymianą obróbek blacharskich i modernizacją systemu deszczowego,
 • ocieplenie dachów nad salą gimnastyczną i aulą z płyt z pianki poliuretanowej gr. 12 cm, papy mocowania mechanicznego za pomocą łączników teleskopowych i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o pow. ok. 1.500,0 m2,
 • ocieplenie przejazdów, podcieni, wejść do budynku z bloczków z wełny mineralnej gr. 15 cm o pow. ok. 523,0 m2,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm o niskim parametrze przepuszczalności ciepła o pow. ok. 6.110,0 m2,
 • ocieplenie ościeży zewnętrznych styropianem o niskim parametrze przepuszczalności ciepła o pow. ok. 1.115,0 m2,
 • wymiana stolarki okienne wraz z pomniejszeniem otworów okiennych o pow. ok. 2.502,0 m2,
 • wymiana stolarki drzwiowej o pow. o pow. ok. 82,0 m2,
 • ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi gr. 14 cm o pow. ok. 1.115,0 m2,
 • wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej betonowej gr. 6cm o pow. ok. 776,0 m2.

Instalacja centralnego ogrzewania

 • instalacja nowego rozdzielacza c.o. obsługującego 6 obiegów cieplnych wraz z zaworami regulacyjnymi w obiektach I-IV,
 • wprowadzenie sześciu stref grzewczych zasilanych z obiegu VI wraz z siłownikami regulującymi przepływ czynnika grzewczego,
 • wymiana orurowania i przewodów instalacji grzewczej o dł. ok. 8.018,00 mb,
 • wymiana grzejników wraz z zainstalowaniem zaworów termostatycznych.


Instalacja ciepłej wody użytkowej

 • wymiana poziomów rozprowadzających oraz pionów ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji o dł. ok. 2.459,00 mb.

 

Instalacja wentylacji

 • modernizacja układu wentylacyjnego – stworzenie 4 układów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z rekuperacją,
 • konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne.


Instalacja odgromowa

 • montaż instalacji odgromowej ok 4.600,00 mb.

 

Instalacja elektryczna

 • rozbudowa istniejących tablic elektrycznych,
 • instalacje elektryczny: obwody zasilające urządzenia siłowników (sterujących pracę grzejników), zasilanie szaf sterująco - zasilających central elektrycznych.

 

System zarządzania energią cieplną:

 • układ sterowania urządzeń central wentylacyjnych,
 • układ sterowania węzła cieplnego (rozdzielacz c.o. oraz cyrkulacji c.w.u),
 • układy sterowania 6 stref grzewczych (grzejniki),
 • regulacja i rozruch systemu zarządzania energią cieplną.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

Postęp prac

Wykonanie robót budowlanych na dzień 29.03.2013r.

 

 

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych na dzień 28.06.2013r.

 

 

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych na dzień 30.09.2013r.

 

 

 

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych ma dzień 31.12.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

O postępie prac czytaj także TUTAJ i TUTAJ

 

Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”
 

 

Sosnowiecki „Elektronik” jedna z najlepszych szkół technicznych w województwie śląskim radykalnie zmienił swoje oblicze. Właśnie zakończyły się ostatnie prace przy termomodernizacji placówki. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,89 mln zł z czego 5,40 mln zł to kwota dofinansowania.

 

Gmina Sosnowiec zrealizowała projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu”. Dzięki inwestycji szkoła pozbyła się azbestu, ma nowe okna oraz znacznie zmniejszy koszty ogrzewania. – 50 a nawet 60 tysięcy miesięcznie. Tyle płaciliśmy za ogrzewanie szkoły w czasie zimy. Po inwestycji te koszty spadną o 1/3 – tłumaczy dyrektor ZSEiI Krzysztof Będkowski.

Fotografia 1 - elewacja północna - segment J i K

 

- „Elektronik” to najlepsza szkoła techniczna w Zagłębiu i jedna z najlepszych w całym województwie. Dzięki zmianom jej wizerunek oraz atrakcyjność jeszcze bardziej wzrośnie, a co za tym idzie mamy nadzieję, że przyciągnie do siebie kolejne pokolenia młodzieży, które właśnie w sosnowieckiej szkole będą chciały zdobyć wiedzę, nauczyć się zawodu – podkreśla Kazimierz Górski prezydent Sosnowca.

 

Fotografia 2 - elewacja południowa - segment M

 

W nowym roku szkolnym na uczniów będą czekały jeszcze inne niespodzianki. Wkrótce ruszy budowa ogrodzenia całej placówki a także remont schodów i placu przed szkołą. Szkoła będzie wyglądała imponująco, ale to nie koniec zmian i inwestycji. – Do końca wakacji będą gotowe dwa wielofunkcyjne boiska z oświetleniem i ogrodzeniem. Ta inwestycja z pewnością ucieszy lokalną społeczność. Chcemy aby boiska były dostępne dla wszystkich. To będzie dopełnienie oferty świetnej szkoły i kadry nauczycielskiej – kończy prezydent Górski.

 

Fotografia 3 - elewacja wschodnia - segment H, I

Fotografia 4 - elewacja północna - segment E i G oraz elewacja wschodnia segment B i C

Fotografia 5 - elewacja wschodnia - segment A

 • 18
 • października 2021Poniedziałek
Imieniny: Asklepiades, Bratomił, Julian, Just, Łukasz
Waluty:
USD 3,9471 +0,15%
EUR 4,5715 -0,04%
CHF 4,2611 -0,19%
GBP 5,4158 +0,14%
Giełda:
OZE dla mieszkańców


ŚKUP