Informacja w sprawie stypendiów sportowych

Poleć znajomym
 

Informacja w sprawie stypendiów sportowych

Informujemy, że stypendia sportowe na 2021 rok będą przyznawane według nowych zasad, które zostały określone w Regulaminie przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca (DZ. URZ. WOJ. SLA z 2020 roku poz. 6483).Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku:

O stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Sosnowca będą mogli ubiegać się sosnowiczanie rywalizujący w e-sporcie.

Wyniki sportowe będą rozpatrywane w odniesieniu do dyscyplin, w których zostały osiągnięte (dotychczas wyniki analizowano w oparciu o kryterium konkurencji sportowych wyodrębnionych
w ramach danej dyscypliny).

Osoby niepełnosprawne legitymujące się wynikami sportowymi osiągniętymi w mistrzostwach Polski, które nie były organizowane przez polski związek sportowy, lub w mistrzostwach świata
albo mistrzostwach Europy, na które polski związek sportowy nie powoływał kadry narodowej, mogą ubiegać się o stypendium pod warunkiem potwierdzenia przez polski związek sportowy,
że nie organizuje mistrzostw Polski lub nie powołuje kadry narodowej na mistrzostwa świata/Europy.

Z uwagi na odwołanie w 2020 roku w związku z pandemią wielu zawodów sportowych sosnowiczanie będą mogli uzyskać stypendium na 2021 rok za wynik sportowy osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem jest uznanie przez organizatora współzawodnictwa, że wynik osiągnięty w 2019 roku jest aktualny i obowiązujący w 2020 roku z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia analogicznych zawodów w 2020 roku. Powyższe musi być potwierdzone pisemnie przez właściwy podmiot.

Wnioski o przyznanie stypendiów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30)
w terminie od 2 do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym kandydaci do stypendium osiągnęli wyniki sportowe.

Stypendia będą przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie wcześniej niż od 1 marca danego roku kalendarzowego.

Zmieniła się wysokość miesięcznych transz stypendiów.

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią nowego Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca - kliknij TUTAJ

Szczegółowych informacji na temat Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca udziela Zespół do Spraw Stypendiów i Nagród Sportowych (Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu): Pani Marta Cupiał (tel. 504 432 591) oraz Pani Krystyna Turek (tel. 512 999 069) 

 

powrót
  • 2
  • grudnia 2020Środa
Imieniny: Bibiana, Bibianna, Aurelia, Wiktoryn, Zbylut
Pogoda:
  • -3oCTeraz
  • 1oCJutro
  • 3oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP