Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych - edycja III/2020

Poleć znajomym
 

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych - edycja III/2020

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej, III edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku. Pogram ten to inicjatywa, której celem jest:
- rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca,
- inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych,
- promocji walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca,
- rozwoju inwencji twórczej w dziedzinie kultury,
- wspierania przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.

Wnioski oceniać będzie komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty/pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK "Kazimierz".

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK "Kazimierz") a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków - 25 czerwiec 2020 r. godz. 15:00

Termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 30 września 2020 r. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

https://www.mdk-kazimierz.pl/zamowienia/33,Sosnowiecki-Program-Wspierania-Inicjatyw-Kulturalnych-III-2020-edycja

powrót
  • 7
  • lipca 2020Wtorek
Imieniny: Benedykt, Pompejusz, Sędzisława, German, Antoni
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 20oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP