Zadbaj o lepsze powietrze w mieście, zgłoś projekt do planu

Poleć znajomym
 

Zadbaj o lepsze powietrze w mieście, zgłoś projekt do planu

Sosnowiec rozpoczyna pracę nad dokumentem dotyczącym „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca”. Teraz każdy mieszkaniec może złożyć projekt dotyczący m.in. modernizacji budynków, kotłowni lub montażu źródeł energii odnawialnej. Zachęcamy do wzięcia udziału w tworzeniu planu dla Sosnowca.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Pierwsza edycja PGN została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu uchwałą nr 93.X.2015 z dnia 24.04.2015 r.

Zaktualizowany w 2016 roku PGN wskazywał kierunki działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii finalnej na terenie miasta i tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym przede wszystkim CO2) – w perspektywie do roku 2020. W dokumencie tym przyjęto (zgodnie z ówczesnymi założeniami pakietu klimatyczno-energetycznego) obniżenie wielkości emisji CO2 o 20%.

Realizowana w roku bieżącym kolejna edycja PGN podejmuje w swojej treści najnowsze trendy i cele wyznaczone dla okresu 2021÷2030 w obszarze poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, ustalone na szczeblu międzynarodowym i krajowym.  Do prawidłowego wykonania ww. dokumentu, konieczne jest wiec pozyskanie odpowiednich informacji dotyczących realizowanych oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2021÷2030, na terenie miasta, których efekty pozwolą na zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 do powietrza.

Zapraszamy do zgłaszania projektów dotyczących planowanych przedsięwzięć w następującym zakresie:

 • termomodernizacja budynków,
 • modernizacja kotłowni (w tym wymiana pieców węglowych na gazowe lub inne źródła niskoemisyjne),
 • montaż źródeł energii odnawialnej (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • wymiana maszyn i pojazdów na zero- lub niskoemisyjne.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie Sosnowca, w tym m.in.:

 • właścicieli zasobów mieszkaniowych (wielo- i jednorodzinnych),
 • zakładów przemysłowych i usługowych,
 • przedsiębiorstw energetycznych,
 • osób prywatnych,
 • organizacji pozarządowych,

którzy planują realizację ww. przedsięwzięć w latach 2021÷2030 na terenie Sosnowca.

 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11.10.2021 r. na adres mailowy marcincalka@energoekspert.com.pl.

Informacje w powyższej sprawie udziela wykonawca zadania tj. firma Energoekspert Sp. z o.o. pod numerem tel. 32 / 351 36 73

 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca” oraz oszacowania możliwości ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta.

powrót
 • 21
 • stycznia 2022Piątek
Imieniny: Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława
Pogoda:
 • -3oCTeraz
 • -2oCJutro
 • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka