Sosnowiec realnie walczy ze smogiem

Poleć znajomym
 

Sosnowiec realnie walczy ze smogiem

Smog nawiedza nasze miasto, jednak nie patrzymy na to biernie. Na najbliższe lata zaplanowaliśmy konkretne działania, aby walczyć z tym zjawiskiem.

Sosnowiec ze smogiem walczy i będzie walczył na kilku polach. Niestety, bez rozwiązań centralnych, wraz z finansowaniem, żaden samorząd, żadne lokalne przedsięwzięcia z problemem smogu sobie nie poradzą. Mimo to, wprowadzamy wiele działań, które mają wpłynąć na polepszenie jakości powietrza w Sosnowcu. Chcemy informować, a nie zastraszać mieszkańców, stąd też nie tylko konkretne działania, ale także edukacja.

Dopłaty do wymiany pieców

Opracowany został nowy projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na zadania ochrony środowiska znacznie zwiększający dofinansowanie modernizacji ogrzewania.
W 2017 i 2018 roku dopłaty będą wynosił do 8000 złotych (do 80% kosztów), a od 2019 roku 4000 złotych i obejmą:
- zakup kotła gazowego c.o.
- zakup kotła olejowego c.o.
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wykonanie wewnętrznej instalacji (jeśli podłączenie będzie bezkosztowe)
- zakup urządzeń i elementów grzewczych oraz modernizacja lub wymiana instalacji elektrycznej związanej z ogrzewaniem zasilanym energią elektryczną
Dopłatami objęte zostaną także kotły na paliwo stałe, ale tylko w przypadku zaistnienia barier związanych z podłączeniem do innych sieci. Dofinansowanie to maksymalnie 4 tysiące złotych, od 2019 roku 2000 zł, a od 2021 miasto nie będzie wspierało takich zakupów.
Dlaczego w takich terminach? To nasza zachęta, aby mieszkańcy piece wymieniali jak najszybciej

Kontrole Straży Miejskiej

Od października 2016 roku sosnowiecka Straż Miejska wykonała prawie 700 kontroli pieców grzewczych oraz kotłowni pod kątem rodzaju i jakości spalanego paliwa. Wcześniej było ich zaledwie kilka, kilkanaście.
Jednak brak unormowań prawnych powoduje, że kontrole są trudne - nie mamy w Polsce norm, więc można palić kiepską jakością paliwa.

Gazyfikacja Boru i Maczek

W związku z planowanym przez PGNiG S.A. przyłączeniem wschodnich dzielnic Sosnowca do sieci gazowej, w dzielnicy Bór do tej pory zostało podpisanych już 40 umów przyłączeniowych.

Uciepłowienie centrum miasta

Wspólnie z Tauron Ciepło, na podstawie obopólnego porozumienia, zdecydowaliśmy się podjąć działania w kierunku uciepłowienia centrum. W tym celu, przy okazji remontu w centrum miasta ulicy Modrzejowskiej, zaproponowano jednoczesne poprowadzenie sieci ciepłowniczej wzdłuż ulic: Szklarnianej, Dekerta, Targowej i Modrzejowskiej. Projekt zakłada budowę sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło ścisłe centrum Sosnowca, które od lat boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Urząd Miasta deklaruje wolę stopniowego przyłączania budynków gminnych będących w zarządzie MZZL. Zainteresowanie wyrazili również mieszkańcy i zarządcy budynków prywatnych (ponad 70% wg ankiet Tauronu).

Zakup autobusów

Zakup 81 sztuk autobusów, w tym hybrydowych i elektrycznych, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym

Do połowy grudnia 2017 firma Nextbike za ok. 1,7 mln złotych zbuduje dziewięć zadaszonych wypożyczalni, które dysponować będą 130 rowerami (w tym 4 trójkołowymi i 4 typu tandem). 
W siedmiu wypożyczalniach stacjonować będzie po 10 rowerów, w dwóch będzie po 30 sztuk. Oprócz centrów przy ul. 3 Maja wypożyczalnie powstaną m.in. na ul. Andersa (rejon ronda Ludwik), Narutowicza (poziom 450), Wawel (w pobliżu Zespołu Szkół Muzycznych), Teatralnej (w pobliżu kładki nad torami kolejowymi), Ostrogórskiej (skrzyżowanie z 1 Maja), al. Mireckiego (w pobliży Stadionu Lekkoatletycznego) i Piłsudskiego (Egzotarium).
Rozpisany już został przetarg na budowę 17 kilometrów ścieżek rowerowych.

Termomodernizacja szkół i przedszkoli

Obecnie jest już prowadzona, a równolegle planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji lub/i wymiany sposobu ogrzewania 17 obiektów szkolnych i przedszkoli. 
W pierwszej kolejności inwestycje obejmą: Szkoły Podstawowe nr 21 i 35, a także Przedszkola Miejskie nr 3, nr 18, nr 31 i nr 35. Ponadto w kilkunastu placówkach prowadzone są termomodernizacje.

Darmowa komunikacja KZK GOP

31 stycznia 2017 r. posiedzeniu Zarządu KZK GOP zostały uzgodnione zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji publicznej w czasie smogu. Rozwiązanie umożliwi osobom posiadającym dowód rejestracyjny swojego samochodu osobowego podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej KZK GOP bezpłatnie w dniach, w których wystąpi wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10.

Buspasy i centra przesiadkowe

Drugi etap Modernizacji infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego zakłada m.in. budowę tzw. małych centrów przesiadkowych - miejsc, w których można zostawić samochód czy rower i w razie potrzeby przesiąść się na autobus lub tramwaj. Osią węzłów ma być trasa tzw. szybkiej linii tramwajowej.

Umiejscowienie dwóch pierwszych centrów, wyposażonych w wypożyczalnie rowerowe to: ul. 3 Maja – przy parkingu przy kładce nad ulicą, stanowiącą zejście do ul. Cypriana Kamila Norwida, oraz przy parkingu przy wiadukcie „Parkowa”. Oba obiekty mają być zadaszonymi boksami na 30 pojazdów oraz mają być wyposażone w bezprzewodowy internet. Mają one powstać w ramach wykonania bus pasów w ciągu ulicy 3 Maja. Kolejne centra mają powstać także przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Narutowicza oraz Piłsudskiego i Grabowej. Projekt zakłada też przystosowanie dworca PKP Sosnowiec-Południowy i kładki przy ulicy Naftowej.

Elektromobilność

Sosnowiec zobowiązał się do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy przygotowanym przez Ministerstwo Energii Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Długookresowym celem tych działań ma być upowszechnienie pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w zakresie transportu zbiorowego.

Filtry kominowe - program pilotażowy

„Elektrofiltry kominowe dla instalacji spalania opalanych paliwami stałymi” - badawczy program pilotażowy Urzędu Miejskiego oraz Grupy CZH SA we współpracy z Politechniką Śląską, wdrażany od przyszłego sezonu grzewczego na podstawie podpisanego listu intencyjnego. Polega na instalacji innowacyjnych elektrofiltrów kominowych na kanałach dymowych, odprowadzających spaliny z domowych instalacji spalania paliw stałych, źródeł rozproszonych i niskotemperaturowych. Rozwiązanie polega na montażu filtrów nakominowych, będących urządzeniami odpylającymi o niewielkich gabarytach, które montowane będą na układzie odprowadzania spalin. Ich skuteczność jest oceniania na poziomie 50–90% w zależności od rodzaju i jakości emisji.

Działania związane z uciepłowieniem i walkę ze smogiem będzie na szeroką skalę prowadził także MZZL i MZBM

Edukacja

- obowiązkowa informacja o jakości powietrza w placówkach edukacyjnych i instytucjach samorządowych
- informacja o jakości powietrza na tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej KZK GOP
- szkolenia w tematyce smogu dla nauczycieli przyrody i biologii
- akcje warsztatowe dla dzieci i młodzieży
- działania edukacyjne Straży Miejskiej
- projekt Clair City (Sosnowiec jako jedyne miasto w Polsce i jedno z 6 w Europie)
- współpraca z Zagłębiowskim Alarmem Smogowym
- konferencja antysmogowa w Wyższej Szkole Humanitas. 
Ścieżki rowerowe i wypożyczalnie rowerów

powrót
  • 23
  • czerwca 2018Sobota
Imieniny: Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin
Pogoda:
  • 12oCTeraz
  • 13oCJutro
  • 15oCPojutrze
Sosnowiec Dla Niepodległości
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej