Uwaga – Rejestrujesz pojazd? Skorzystaj z godzinowej rezerwacji kolejki!

Poleć znajomym
 

Uwaga – Rejestrujesz pojazd? Skorzystaj z godzinowej rezerwacji kolejki!

W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uruchomiony został system rezerwacji kolejki, który umożliwi umówienie się na konkretną godzinę.

Po wybraniu odpowiadającego Państwu dnia, na stronie pojawi się indywidualny kod, który należy zapisać i zabrać na umówioną wizytę. Kod jest niezbędny do wygenerowania zarezerwowanego biletu w automacie biletowym znajdującym się w placówce (Wydział Komunikacji /WKM/ przy ul. S. Małachowskiego 3).

Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.

TUTAJ ZAREZERWUJESZ TERMIN

Link do systemu dostępny również w zakładce UrządRejestracja pojazdów – godzinowa rezerwacja kolejki (menu z lewej strony ekranu).

REGULAMIN

 1. Aby zarezerwować wizytę, należy wypełnić puste pola oraz wskazać rodzaj czynności i wybrać, miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji i wygenerowany zostanie numer rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 2. Klient rezerwując termin wizyty oświadcza, że:
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 roku o Ochronie danych osobowych (tekst. jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zmianami) w zakresie niezbędnym do rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi,
 • zapoznał się z wykazem wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji sprawy, zawartym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 1. W dniu zaplanowanej wizyty, należy przybyć do Wydziału Komunikacji co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą i pobrać bilet wpisując numer rezerwacji na monitorze dotykowym automatu biletowego znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ulicy Stanisława Małachowskiego 3. Nieodebranie biletu przed wyznaczoną godziną zaplanowanej wizyty powoduje anulowanie rezerwacji. Po wpisaniu numeru rezerwacji automat biletowy wydrukuje bilet. Pobrany numer biletu zostanie dwukrotnie wywołany, w przypadku nie zgłoszenia się klienta do wyznaczonego stanowiska obsługi bilet zostaje anulowany bez możliwości ponownego wezwania.
 2. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu numer rezerwacji należy wpisać za każdym razem przed pobraniem następnego biletu. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na wywołanie numeru biletu i udać się do podanego stanowiska obsługi.

Celem usprawnienia obsługi osoba podchodząc do stanowiska powinna posiadać:

 • wypełniony wniosek,
 • potwierdzenie dokonania odpowiednich wpłat,
 • wykonane kserokopie składanych dokumentów (możliwość wykonania bezpłatnie w budynku Urzędu).
 1. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty na jeden dzień. Jeśli zostanie dokonanych więcej rezerwacji na dany dzień przez jedną osobę to pierwsza rezerwacja zostanie anulowana.

W przypadku chęci uzyskania pomocy
Informacja Wydziału Komunikacji
znajduje w pokoju 13 – tel. 32 296 06 60.

powrót
 • 23
 • czerwca 2018Sobota
Imieniny: Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin
Pogoda:
 • 12oCTeraz
 • 13oCJutro
 • 15oCPojutrze
Sosnowiec Dla Niepodległości
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej