Walka z niską emisją – miasto zainstaluje elektrofiltry

Poleć znajomym
 

Walka z niską emisją – miasto zainstaluje elektrofiltry

Sosnowiec szuka właścicieli nieruchomości zainteresowanych bezpłatną instalacją elektrofiltrów kominowych. Projekt skierowany jest do mieszkańców Sosnowca, którzy korzystają z kotłów opalanych węglem lub biomasą drzewną.

- Zakup i montaż oraz przeszkolenie w zakresie eksploatacji elektrofiltrów zostanie sfinansowane przez miasto. Uczestnik projektu ponosi wyłącznie koszty energii elektrycznej koniecznej do zasilania urządzenia. Elektrofiltr kominowy musi być zainstalowany na czopuchu lub na przewodzie kominowym – wyjaśnia Adam Liwochowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Miasto planuje zainstalowanie 10 elektrofiltrów. Zanim zapadnie decyzja o instalacji urządzenia system grzewczy nieruchomości zostanie sprawdzony przez specjalistów pod kątem spełniania wszystkich niezbędnych wymagań technicznych. Wśród najważniejszych parametrów do spełnienia jest posiadanie kotła o mocy do 30kW, który zapewnia odpowiednie warunki spalania paliwa dobrej jakości (np. kotły automatyczne)i jest wyposażony w układ automatycznego odpopielania. Temperatura spalin w miejscu montażu elektrofiltru nie może być niższa niż 45OC (najlepiej powyżej 50 OC). Właściciel nieruchomości musi zapewnić dostęp do instalacji elektrycznej budynku w miejscu zainstalowania urządzenia, a pomieszczenie (poddasze lub kotłownia) powinno mieć wolną przestrzeń o wymiarach 1m x 1m x 1,8m.

Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu, a Gminą Sosnowiec.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie pisemnych zgłoszeń zawierających:

- miejsce zainstalowania i dane techniczne eksploatowanego kotła tj. rodzaj, typ oraz moc i rodzaj paliwa,

- imię i nazwisko zgłaszającego,

- adres zamieszkania oraz numer telefon do kontaktu,

na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „elektrofiltry”, w terminie do 17 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska ul. Mościckiego 14, Sosnowiec, pok. 106, I piętro pod numerem telefonu 32 296 0824, email: srodowisko@um.sosnowiec.pl

powrót
  • 24
  • kwietnia 2019Środa
Imieniny: Fidelis, Erwin, Horacy, Egbert, Grzegorz
Pogoda:
  • 20oCTeraz
  • 17oCJutro
  • 21oCPojutrze
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej