Dopisz się do spisu wyborców

Poleć znajomym
 

Dopisz się do spisu wyborców

Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.

 

Dopisz się do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym, wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta w Sosnowcu ul. Aleja Zwycięstwa 20 (pokój 111 na parterze), najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019r.

We wniosku należy podać:

- nazwisko,

-imię (imiona),

-imię ojca,

-datę urodzenia,

-numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),

-adres zamieszkania.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

 

powrót
  • 29
  • stycznia 2020Środa
Imieniny: Franciszek Salezy, Sulpicjusz, Ismena, Gildas, Konstancja
Pogoda:
  • 4oCTeraz
  • 2oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej