Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo

Poleć znajomym
 

Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo

Zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia oraz przedsiębiorców do projektu „Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo”.

 

W projekcie realizowanym przez Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Powiatowy Urząd Pracy współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej udział mogą wziąć pozostający bez pracy mieszkańcy Sosnowca powyżej 30. roku życia. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 81 osób. Kwota przeznaczona na projekt wynosi blisko 1,3 mln zł.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

- Doradztwo zawodowe oraz pomoc Trenera Aktywności Zawodowej służące ukierunkowaniu indywidualnego wsparcia na konkretne instrumenty i usługi rynku pracy planowane w ramach projektu

- Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej

- Szkolenia zawodowe

- Staże zawodowe

- Zwrot/refundacja kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkoleń i staży zawodowych

- Zwrot/refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla osób ponoszących tego typu koszty w związku z uczestnictwem w działaniach projektowych

- Przez cały okres projektu jego uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia Doradcy Zawodowego, Trenera Aktywności Zawodowej, Pośrednika Pracy, Biura Projektu.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przyjąć na staż uczestnika projektu będą mieli możliwość:

- skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla przyjmowanego w ramach projektu stażysty w kwocie do 5 000 zł (na jedno stanowisko).

- otrzymania refundacji kosztów dodatku dla wynagrodzenia dla opiekuna stażysty lub refundacji części wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi stażysty (do 500 zl/m-c)

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu pod numerami :

032 297 87 50            032 297 87 51            032 297 87 77

 

Przedsiębiorcy zainteresowani zorganizowaniem stażu w ramach projektu mogą kontaktować się  z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy pod numerem telefonu:

032 297 87 68

powrót
  • 28
  • lutego 2021Niedziela
Imieniny: Ludomir, Roman, Falibog, Gaja, Makary
Pogoda:
  • 3oCTeraz
  • 4oCJutro
  • 6oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP