Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej

Poleć znajomym
 

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej

1 października zmieniły się zasady, według których działa nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sosnowca. Zmiany wynikają z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od początku miesiąca na terenie Sosnowca nocna i świąteczna opieka medyczna będzie realizowana w dwóch punktach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Pl. Medyków 1 oraz w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1 w Zagórzu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych będą realizowane w Sosnowcu po zmianach  w  Szpitalu Miejskim przy Szpitalnej 1  oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Św. Barbara przy ul. Medyków 1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Pl. Medyków 1; 41-200 Sosnowiec [wejście od Izby Przyjęć Planowych]

- porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 368 22 56

CENTRALA - tel.  32 729 88 08

Lekarz / Pielęgniarka Ambulatorium – tel. 516 008 952

Pielęgniarka zespół wyjazdowy – tel. 609 412 111

Lekarz zespół wyjazdowy – tel. 669 620 300

Pokój zabiegowy - tel. 32 368 22 56

 

Sosnowiecki Szpital Miejskiul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 413 05 20; 785 515 113; 782 515 114; 782 515 115; 782 515 117; 782 515 118; 782 515 113

powrót
 • 20
 • września 2018Czwartek
Imieniny: Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg
Pogoda:
 • 31oCTeraz
 • 25oCJutro
 • 12oCPojutrze
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej