Oświadczenie MOPS Sosnowiec

Poleć znajomym
 

Oświadczenie MOPS Sosnowiec

Prezentujemy oświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w związku z emisją programu Uwaga! TVN w dniu 25 czerwca 2019r. w telewizji TVN.

W związku z emisją programu Uwaga!TVN w dniu 25 czerwca 2019r. „Mieszkają w komórce na węgiel i pustostanach.” Z MOPSu nikt tu nie przychodzi,” w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu oświadczam, iż w programie nie przedstawiono rzetelnie informacji i stanowiska Ośrodka dotyczących udzielanej i proponowanej pomocy dla Pani Wiesławy Walasek oraz Pana Andrzeja Morawca. Nadmieniam, że wszelkie informacje dotyczące w/w sprawy zostały przekazane osobom które realizowały program.

Sytuacja obojga podopiecznych na bieżąco była i jest monitorowana przez pracowników socjalnych wspomaganych często, zwłaszcza w okresie zimowym przez strażników Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Policji. Oboje też systematycznie i na bieżąco korzystali z różnych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej.

Odnośnie sytuacji mieszkaniowej, głównego problemu programu wskazać należy, iż :

- w przypadku Pani Wiesławy Walasek w okresie od lutego 2017r. do dnia emisji programu przynajmniej 20 – krotnie (dwudziestokrotnie) nakłaniano i proszono, aby przyjęła pomoc proponowaną przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowcu. Pracownicy proponowali Pani Walasek umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, proponowali również skorzystanie z różnych form schronienia między innymi pobytu w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych. Niestety, pomimo wielokrotnych próśb pracowników socjalnych, Pani Walasek w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych spędziła tylko 5 dni po czym samodzielnie go opuściła.

- w przypadku Pana Andrzeja Morawca wielokrotnie proponowano mu pobyt także
w Domu Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych. W okresie od stycznia 2015r. pomimo wielu próśb pracowników socjalnych, podopieczny trzykrotnie tylko skorzystał z oferowanej formy pomocy w Ośrodku, każdorazowo pobyty te były kilkudniowe. Dwukrotnie skreślono go z listy mieszkańców ze względu na nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu, w jednym przypadku oddalił się samowolnie.

Z inicjatywy pracowników socjalnych Pan Andrzej Morawiec złożył wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Urzędzie Miasta. Warto zaznaczyć, że pracownicy socjalni pomogli Panu Morawiec wypełnić niezbędną dokumentację. Dzięki działaniom pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, w kwietniu bieżącego roku zaproponowano Panu mieszkanie. Niestety pomimo wielu próśb Pan Andrzej nie skorzystał z propozycji przyznania mieszkania.

Pomimo braku woli podopiecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Sosnowcu o umieszczenie ich w Domach Pomocy Społecznej bez wymaganej zgody. W przypadku Pani Walasek Sąd nie wyraził zgodny na umieszczenie jej w Domu Pomocy Społecznej, natomiast w przypadku Pana Morawiec sprawa do chwili obecnej nie została zakończona.

Monika Holewa, dyrektor MOPS Sosnowiec

powrót
  • 19
  • listopada 2019Wtorek
Imieniny: Elżbieta, Paweł, Seweryn, Mironiega, Salomea
Pogoda:
  • 6oCTeraz
  • 9oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej