Trwa nabór do przedszkoli. Uwaga - w tym roku nabór elektroniczny!

Poleć znajomym
 

Trwa nabór do przedszkoli. Uwaga - w tym roku nabór elektroniczny!

W Sosnowcu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w 39 miejskich przedszkolach. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 18 kwietnia 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 18 kwietnia 2017 r. natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od 18 kwietnia br. do 28 kwietnia br. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 13 czerwca br. do 19 czerwca br. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego należy składać do 11 kwietnia 2017 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

Kryteria przyjęć do przedszkoli  miejskich 2017/2018

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący - Kliknij TUTAJ

powrót
  • 23
  • czerwca 2018Sobota
Imieniny: Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin
Pogoda:
  • 12oCTeraz
  • 13oCJutro
  • 15oCPojutrze
Sosnowiec Dla Niepodległości
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej