Podpowiadamy kiedy zapisać dziecko do przedszkola i szkoły

Poleć znajomym
 

Podpowiadamy kiedy zapisać dziecko do przedszkola i szkoły

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do zapoznania się z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Przedszkola

 l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców - kliknij TUTAJ

01.03.2019r. (od godz. 12.00) – 08.03.2019r. (do godz. 16.00)

03.06.2019r. (od godz. 12.00) – 07.06.2019r. (do godz. 16.00)

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

01.03.2019r.(od godz. 12.00)  – 08.03.2019r.
(do godz. 17.00)

03.06.2019r. (od godz. 12.00) – 07.06.2019r. (do godz. 17.00)

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2019r. (godz. 14.00)

12.06.2019 r. (godz. 14.00)

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

13.03.2019r. (od godz.14.00) – 19.03.2019r. (do godz. 17.00)

12.06.2019r. (od godz. 14.00) – 18.06.2019r. (do godz. 17.00)

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

25.03.2019r. (godz. 14.00)

24.06.2019r. (godz. 14.00)

Klasy I szkół podstawowych

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019 r. – 11.03.2019 r. (do godz. 15.00)

03.06.2019r. –07.06.2019 r. (do godz. 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2019 r. (do godz. 12.00)

12.06.2019 r.

(do godz. 12.00)

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22.03.2019 r. (do godz. 15.00)

Do 27.06.2019 r. (do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2019 r.

(do godz. 12.00)

28.06.2019 r.

(do godz. 15.00)

Klasy I szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, a także klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych  w publicznych szkołach podstawowych  

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do  klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej              i mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, klasy wyższej niż klasa I publicznej szkoły podstawowej sportowej                i mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 01.03.2019 r. -                         20.05.2019 r.               

( do godz. 15.00)

03.06.2019 r. -                    10.07.2019 r.                (do godz. 15.00)

2.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,                o których mowa w art. 137 ust .1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 23.05.2019  r. -

24.05.2019 r.

 

 

11.07.2019 r.-                 12.07.2019 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

27.05.2019 r.

(do godz. 15.00)

12.07.2019 r.

( do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

28.05.2019 r.

(do godz. 12.00)

17.07.2019 r.               (do godz. 12.00)

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.05.2019 r.-

30.05.2019 r.                

( do godz. 15.00)

 

17.07.2019 r.-              18.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

31.05.2019 r.

(do godz. 12.00)

 

19.07.2019 r.                    (do godz. 12.00)

Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych  

lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy                 VII  dwujęzycznej  prowadzonej                           w publicznej szkole podstawowej wraz                    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.04.2019 r.-

10.05.2019 r.

(do godz. 15.00)

04.07.2019 r. –

10.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy             Prawo oświatowe

13.05.2019 r. -

             18.05.2019 r.

 

11.07.2019 r. -                    15.07.2019 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

07.06.2019 r.

(do godz. 15.00)

 

19.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

 

4.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII

21.06.2019 r.-                                   26.06.2019 r.

(do godz. 15.00)

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.06.2019 r.

19.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego w postaci pisemnego oświadczenia

03.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

22.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

04.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

 

23.07.2019 r.

(do godz. 15.00)

 

 
 
 
powrót
  • 10
  • sierpnia 2020Poniedziałek
Imieniny: Bernard, Amadea, Wawrzyniec, Wierzchosław, Asteria
Pogoda:
  • 29oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 25oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP