CKZiU przy Grota z nowym projektem

Poleć znajomym
 

CKZiU przy Grota z nowym projektem

CKZiU w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego podjęło kolejną współpracę z Sektorową Radą ds. Kompetencji na rzecz dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Cele powołanych Rad Sektorowych są realizowane  poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami tych instytucji, które kształcą na potrzeby branży.                                    

Od 2016 r. Centrum jest już członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, w ramach której aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej jakości kształcenia przyszłych kadr przemysłu mody oraz wyznaczaniu kierunków zmian zachodzących w systemie edukacji i biznesie, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Jako członek Rady, CKZiU ma wpływ, m.in. na identyfikowanie i definiowanie rzeczywistych wymagań zawodowych  w branży, opracowywanie ram i standardów kwalifikacji, programy edukacyjne, inicjowanie współpracy szkół, uczelni  z przedsiębiorstwami, tworzenie porozumień edukacyjnych.

W br. do grupy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Marketingowych przystąpiło Technikum Nr 1 Ekonomiczne w CKZiU kształcące w zawodzie technik reklamy. Głównym zadaniem Rady jest dopasowanie szkolnictwa do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Udział CKZiU w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Marketingowych jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania rynku usług marketingowych i pracodawców. Komunikacja marketingowa to szczególnie dynamicznie zmieniający się obszar rynku, a jedną z głównych sił napędowych jest postępująca cyfryzacja. W najbliższych latach szczególnie poszukiwani będą pracownicy o wysoko rozwiniętych umiejętnościach w zakresie digitalu. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno kształcenie osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych, którzy w ramach lifelong learning nieustannie pogłębiają, czy zmieniają swoje kwalifikacje, systemowo dostosowane było do zmieniających się metod i form komunikacji związanych z rozwojem nowych mediów.

 

 

 

powrót
  • 28
  • lutego 2021Niedziela
Imieniny: Ludomir, Roman, Falibog, Gaja, Makary
Pogoda:
  • 5oCTeraz
  • 4oCJutro
  • 6oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP