Odstąpienie od imprezy turystycznej

Poleć znajomym
 

Odstąpienie od imprezy turystycznej

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 548)  -  podróżny  ma prawo  do  momentu  rozpoczęcia  imprezy  turystycznej odstąpić  od  umowy. Co  do  zasady   odstąpienie  od  umowy  jest  związane  z  koniecznością  poniesienia  kosztów  tzw. odstępnego.  Natomiast  są  również  przewidziane  sytuacje,  w  których  podróżny  nie  poniesie takich  kosztów.  Bezkosztowe  odstąpienie  jest  możliwe  o  ile  zajdą  przesłanki  przewidziane  w  art. 47 ust. 4,  5 lub 7 w/w  ustawy.

Zgodnie  z  tymi  przepisami:

4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1)

liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na  podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu  o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.  

Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  należy  skierować  do  ORGANIZATORA  imprezy  i  należy powołać  się na  wszelkie okoliczności  i  przeszkody  w  realizacji  świadczeń  przewidzianych  umową,  np.  zalecenia  MSZ, GIS, WHO, czy  aktualnie  wprowadzone przez  rząd obostrzenia i  zakazy  związane   ze  stanem  zagrożenia  epidemicznego. Należy  zadbać aby  odstąpienie  było  dokonane  na  trwałym  nośniku,  tak  aby w   razie  wątpliwości  lub  sporu  móc  ten  fakt  udowodnić i  aby  dotarło do  organizatora  przed rozpoczęciem imprezy  turystycznej.

Wzór odstąpienia  do indywidualnego wykorzystania i dostosowania - kliknij TUTAJ

Przydatny  link  dot. aktualnych  zagadnień  turystycznych - kliknij TUTAJ

 https://www.gov.pl/web/rozwoj/poradnik-dla-podroznych-oraz-organizatorow-turystyki.

 

powrót
  • 5
  • kwietnia 2020Niedziela
Imieniny: Irena, Wincenty, Borzywoj, Tristan
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 14oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiem
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej