W Sosnowcu środki unijne pomogą w walce ze smogiem

Poleć znajomym
 

W Sosnowcu środki unijne pomogą w walce ze smogiem

Unijne środki ponownie napłyną do Sosnowca. Tym razem pomogą w walce z niską emisją. Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RPO WSL 2014-2020. Na 93 złożone wnioski, do oceny merytorycznej trafiło 61, a dofinansowanie otrzymało 57 projektów, w tym wszystkie cztery złożone przez Sosnowiec. Łącznie miasto na termomodernizację 21 obiektów otrzyma ponad 26 mln zł dofinansowania. Warto podkreślić, że pozwoli to na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 przez te placówki od 43%, nawet do 98%.

Dofinansowana zostanie termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej, siedmiu budynków, w których znajdują się ośrodki pomocy społecznej, jedenastu placówek oświatowych, jak również dwóch przychodni. – Trzy nasze wnioski znalazły się na najwyższych miejscach jeśli chodzi o jakość ich przygotowania, a dofinansowanie otrzymają wszystkie nasze projekty. Z tego miejsca dziękuję moim zastępcom i wszystkim urzędnikom, którzy przyczynili się do tego. To dzięki ich pracy projekty zostały tak wysoko ocenione, a co za tym idzie kwoty dofinansowania będą takie, na jakie liczyliśmy – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Kwotą ponad 5,6 mln zostanie dofinansowana termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11. Jest ona elementem szerszego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku dla dostosowania go do obecnych standardów funkcjonalno-użytkowych tego rodzaju placówek. Dofinansowanie zostało przyznane na działania prowadzące do optymalizacji zużycia energii w budynku. Przyczynia się również do redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 o 74%.

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu dotyczy ośrodków pomocy społecznej zlokalizowanych przy ulicach: Piotrkowskiej 19, Kraszewskiego 21, Żeromskiego 4b, Grota Roweckiego 2, Piwnika Ponurego 9, Suchej 21 i Koszalińskiej 51-53. – W ramach prac wykonywana jest izolacja przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi oraz modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W pięciu budynkach działania modernizacyjne polegają również na montażu instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej – wylicza Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca odpowiedzialny za miejskie inwestycje. W tym przypadku kwota dofinansowania wynosi prawie 2,2 mln zł, a szacunkowa wartość redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 to 76,5%.

Termomodernizacja szkoły przy ulicy Białostockiej

 

Dofinansowana zostanie także kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkół i przedszkoli Roboty, które już są realizowane przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 aż o 98%. Placówki objęte programem to: ZSO nr 5 z oddziałem rehabilitacji i integracji oraz PM nr 43 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46, ZSO nr 6 (Starzyńskiego 41), ZSO nr 7 (ul. Gwiezdna 2)  ZSO nr 12 (ul. Jasieńskiego 2a), ZSO nr 14, SP nr 40, PM nr 45, MOPS (ul. Kisielewskiego 4), ZSO nr 15 (ul. Zillingera 1), SP nr 9 (Braci Mieroszewskich 54), SP nr 39 (ul. Lubelska 51), obecne Gim nr 7 (ul. Białostocka 17), PM nr 14 (ul. Maliny 25), PM nr 38 (ul. Krzywoustego 6). Łącznie Gmina otrzyma 18,5 mln zł. – Łączna wartość dofinansowania pozyskana w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej wynosi ponad 26 mln zł – podkreśla Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna m.in.: za pozyskiwanie unijnych środków. – Co warte podkreślenia wszystkie zadania inwestycyjne o których mowa już się rozpoczęły – dodaje prezydent Chęciński.

Ponadto dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł. otrzyma projekt  pn.: „Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5”, przygotowany przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. W przypadku budynku przy ul. Nowopogońskiej zakres prac przewiduje  ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, instalację wentylacji mechanicznej oraz montaż sterownika węzła ciepłowniczego z algorytmem adaptacyjnym. Natomiast w budynku przy ul. Hallera projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., modernizacja pomieszczenia wymiennikowni. W wyniku realizacji projektu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (zmniejszenie zużycia energii) wyniesie 42,48%. O ten sam poziom zmniejszy się emisja pyłu PM10.

powrót
  • 23
  • czerwca 2018Sobota
Imieniny: Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin
Pogoda:
  • 12oCTeraz
  • 13oCJutro
  • 15oCPojutrze
Sosnowiec Dla Niepodległości
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej