Absolutorium dla Prezydenta bez głosu sprzeciwu

Poleć znajomym
 

Absolutorium dla Prezydenta bez głosu sprzeciwu

To była najważniejsza sesja rady Miejskiej przed wakacjami.  Kluczowymi tematami XI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 czerwca  były trzy punkty. Po raz pierwszy w historii radni głosowali nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok. To nowy obowiązek nałożony na samorządy, a wynikający z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera podsumowanie działań samorządu za poprzedni rok. Po ciekawej dyskusji 15 z 24 radnych Rady Miejskiej zagłosowało za przyjęciem raportu, 9 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

Drugim ważnym punktem była ocena wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2018r. – udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca. W tym przypadku 20 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu, 4 wstrzymało się od zajęcia stanowiska, nikt nie był przeciw.

Ostatnim i najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2018 rok. Głosowanie również zakończyło się bez głosu sprzeciwu. 20 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, a 4 wstrzymało się od głosu.

powrót
  • 23
  • lipca 2019Wtorek
Imieniny: Bogna, Apolinary, Apolinaria
Pogoda:
  • 19oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 22oCPojutrze
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej