OZE dla mieszkańców

W dniu 15 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania inwestycji: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami dotyczącej montażu instalacji OZE w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Umowa będzie podpisywana w Urzędzie Miasta, do którego każdy z uczestników projektu zostanie zaproszony. Termin podpisania będzie ustalany indywidualnie przez pracowników Urzędu, którzy będą się kontaktować z uczestnikami projektu pod nr telefonów lub adresy, które zostały podane w deklaracjach uczestnictwa.

UMOWA - Załączony dokument ma charakter poglądowy. Prosimy nie drukować umowy samodzielnie! Gotowy do podpisania dokument będzie przygotowany w Urzędzie Miasta

Inwestycja realizowana jest w ramach IV Osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.

Liderem projektu jest Gmina Zawiercie, partnerami w projekcie są Gminy: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec oraz Szczekociny.

WYDATKI KWALIFIKOWANE CAŁEGO PROJEKTU: 63 923 973,47 zł

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE DLA CAŁEGO PROJEKTU: 53 056 897,98 zł

WYDATKI CAŁOWITE PROJEKTU: 70 959 960,66 zł

Zakres projektu obejmuje łącznie zakup i montaż: 2034 instalacji fotowoltaicznych, 1068 instalacji kolektorów, 250 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, 442 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz 162 kotłów na biomasę. Realizacja projektu ma na celu redukcję CO2 odprowadzanego do atmosfery , jak również wywrze pozytywny efekt w postaci redukcji pyłów zawieszonych PM10.

Zadanie wykona Wykonawca lub Wykonawcy, którzy wyłonieni zostaną w drodze zamówienia publicznego.

Pula środków przypadająca z funduszy europejskich na Sosnowiec to 8 488 083,20 zł, natomiast wydatki całkowite to 11 215 633,10 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej