Studiuj w Sosnowcu

 

Sosnowiec to miasto uniwersyteckie, z bogatą bazą dydaktyczno-naukową. Dziś kształci się tu ponad 15 tys. studentów.

Swoje siedziby mają w Sosnowcu: Uniwersytet Śląski (wydziały: Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach, Filologiczny); Śląski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmaceutyczny); Politechnika Śląska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - działalność chwilowo zawieszona) oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

Swoje siedziby mają tu także uczelnie niepubliczne - Wyższa Szkoła Humanitas, Wyższa Szkoła Medyczna oraz Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii.

Największą z nich i najprężniej działającą jest WSH (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu). Na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia angielska, pedagogika oraz zarządzanie studiuje tu obecnie ponad 5 tys. studentów.

Spośród uczelni publicznych wysoką rangę ma Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (dawny Wydział Techniki) Uniwersytetu Śląskiego, prowadzący działalność naukowo-badawczą w zakresie nauki o materiałach, inżynierii powierzchni oraz informatyki teoretycznej i stosowanej. Współpracuje on z zakładami przemysłowymi i innymi podmiotami gospodarczymi, prowadzi studia podyplomowe i kursy, zwłaszcza z zakresu informatyki i obsługi komputerów.

Dzięki staraniom władz miasta zbudowano nową siedzibę Instytutów Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grota Roweckiego. To jedna z największych w historii miasta inwestycji. Jej koszt przekroczył 60 mln zł. Na ten cel udało się pozyskać 31 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugie tyle dołożyła gmina z własnego budżetu. Placówka jest sztandarowym budynkiem Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu i jednym z najnowocześniejszych obiektów uniwersyteckich w kraju.

W ramach Uniwersytetu Śląskiego powstało również w mieście Kolegium Języka Biznesu kształcące profesjonalny personel biurowy, wyposażony w dobrą znajomość języków obcych i zagadnień merytorycznych, związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. Kolegium współpracuje z zagranicznymi szkołami i uczelniami: uniwersytetami w Oxfordzie, Edynburgu i Edmonton oraz szkołą "Forcomex" we francuskim Roubaix.

Już niebawem w dzielnicy Dańdówka, gdzie od 2007 r. w nowym gmachu kształcą się przyszli farmaceuci, ruszy budowa nowoczesnego kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jednym z podstawowych elementów strategii przyjętej przez władze miejskie jest dalszy rozwój bazy naukowej. W związku z tym miasto przygotowuje kolejne obiekty z przeznaczeniem na szkolnictwo wyższe. Politechnika Śląska również otrzymała od miasta przebudowany biurowiec byłej dyrekcji kopalni "Niwka-Modrzejów". Tam też funkcjonuje od 2008 r. nowa sosnowiecka uczelnia - Wyższa Szkoła Medyczna, kształcąca dyplomowane kadry pielęgniarskie i przyszłych ratowników.

Te wielomilionowe inwestycje są wynikiem troski władz samorządowych Sosnowca o wykształcenie młodego pokolenia jego mieszkańców, gdyż miasto - po likwidacji wiodących ongiś gałęzi przemysłu (górnictwo, włókiennictwo i częściowo hutnictwo) - dzisiaj nastawia się na przemysł wykorzystujący najnowocześniejsze technologie. Wyrazem tego są chociażby, powstające właśnie na terenach byłych kopalni "Niwka-Modrzejów" i "Sosnowiec" - Parki Technologiczne, które pozwolą w przyszłości połączyć nowoczesny przemysł z technologiami oferowanymi przez rodzime uczelnie, pobudzając jednocześnie lokalną gospodarkę do tworzenia tak potrzebnych nowych miejsc pracy.

Warto wspomnieć, że w Sosnowcu od kilku już lat z powodzeniem funkcjonuje też Uniwersytet III Wieku, organizujący arcyciekawe wykłady dla seniorów w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

  • 17
  • lipca 2018Wtorek
Imieniny: Januaria, Donata, Marcelina, Dzierżykraj, Konstancja
Pogoda:
  • 17oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 18oCPojutrze
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej