Od 3 stycznia do 30 września 2022 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2022.

Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

- modernizacji systemów grzewczych;

- demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

- podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;

- instalacji przydomowych oczyszczalnia ścieków.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii  i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. 32 2960574, 32 2960825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w godz.
7.30 – 18.00 poniedziałek, 7.30 - 15.30 wtorek – czwartek, 7.30 - 13.00 piątek.

 

 Adres do doręczeń e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i  sposobu rozliczania dotacji oraz Uchwała nr 837/L/2021  i wzory wniosków znajdują się TUTAJ

  • 21
  • stycznia 2022Piątek
Imieniny: Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława
Pogoda:
  • -3oCTeraz
  • -2oCJutro
  • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w Sosowcu



ŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka