OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Informujemy, iż od 02 stycznia do 30 września 2020 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2020.

Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;
  • podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;
  • instalacji przydomowych oczyszczalnia ścieków.

Wzory wniosków znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (32) 296-05-74 i (32) 296-08-25.

Zasady, tryb oraz sposób rozliczania dotacji określono w „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca” stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019r.

Zadania objęte dotacją należy zakończyć w terminie umożliwiającym złożenie wniosku rozliczającego tj. nie później niż do 30 listopada 2020r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem: e-PUAP, drogi elektronicznej na

e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl i poczty na adres:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski

Al. Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

  • 26
  • stycznia 2021Wtorek
Imieniny: Paula, Skarbimir, Leon, Tymoteusz, Tytus
Pogoda:
  • -2oCTeraz
  • -0oCJutro
  • -1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP