Informujemy, że istnieje mozliwość składania wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na:

- modernizacji ogrzewania;

- instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;

- demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

- podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;

- instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107, tel. 32 2960574, 32 2960825.

Po szczegóły kliknij TUTAJ

Wnioski o dotacje należy składać przed rozpoczęciem prac. Dotacje nie przysługują na inwestycje już zrealizowane.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska informuje, że w ramach programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W uruchamianym Programie Funduszu, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Regulamin oraz szczegółowe informacje  na temat powyższego programu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

 

  • 17
  • lutego 2019Niedziela
Imieniny: Aleksy, Donat, Zbigniew, Sylwin, Sylwina
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 5oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej