Sosnowiec w najbliższych latach wyda ponad 170 milionów złotych na walkę z niską emisją. Fundusze będą przeznaczone na termomodernizacje budynków, zakup elektrycznych i hybrydowych autobusów, a także na modernizacje systemu ogrzewania i ulicznego oświetlenia.  

 Jednym z partnerów miasta w walce z niską emisją jest Tauron Ciepło. – W tym roku rozpocznie się remont ulic w ścisłym centrum, chodzi o Warszawską, Targową, Dekerta, Szklarnianą i Modrzejowską. Przy tej okazji wspólnie z Tauronem Ciepło chcemy podłączyć kamienice do sieci ciepłowniczej. To bardzo ważne, bo w tej chwili każde z mieszkań ma swój system ogrzewania, często są to stare piece, które emitują mnóstwo pyłów.  Przy centralnym ogrzewaniu nie ma takich problemów. To dałoby ogromny efekt ekologiczny - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Podobny efekt da podłączenie do centralnego ogrzewania budynków na osiedlu Juliusz. – Mamy za sobą termomodernizację, teraz podłączymy  do sieci 22 budynków . Jeśli do tego doliczymy wcześniejsze inwestycje, które pozwoliły nam na wpięcie 26 budynków zlokalizowanych m.in.: przy ulicach Jodłowej, Kalinowej i Wrzosowej, to w efekcie tych prac ponad 2500 osób będzie mogło skorzystać z ogrzewania dostarczanego przez Tauron Ciepło – tłumaczy Joanna Sekuła, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.

O postawie Sosnowca, w kontekście walki z niską emisją, możemy mówić w samych superlatywnych. To jeden z liderów w rozwiązywaniu tego problemu na Śląsku i Zagłębiu. W obszarze uciepłownienia w mieście systematycznie realizowane są inwestycje, które w skali jednego roku może nie wyglądają spektakularnie, jednak sumarycznie, w perspektywie kilku lat, przekładają się na znaczące efekty ekologiczne – mówi Anna Bedla prezes zarządu TAURON Ciepło. – Bardzo wysoko oceniamy fakt przeznaczania w budżecie miejskim środków finansowych na likwidację niskiej emisji oraz kompetencje osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację samych inwestycji – dodaje

Na pomoc miasta mogą liczyć także właściciele domów jednorodzinnych. Miasto zwiększyło zwiększeniu próg dofinansowania na modernizację ogrzewania , wymianę starych pieców oraz na instalację odnawialnych źródeł energii. – Jeśli właściciel posesji zdecyduje się na modernizację ogrzewania z pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe  może ubiegać się o zwrot kosztów do 3 tysięcy złotych, wcześniej mógł liczyć na 2 tys. zł – wyjaśnia Anna Dębiec z Wydziału Ochrony Środowiska.

Sporo zmian czeka szkoły i przedszkola. Do połowy tego roku zakończy się termomodernizacja przeszło 11 obiektów. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 23 mln zł. – Proszę pamiętać, że termomodernizacja to nie tylko nowa elewacja, to przede wszystkim ogromne oszczędności energii cieplnej. Liczymy, że na każdym budynku, po zakończeniu inwestycji zużycie energii cieplnej spadnie o 60%. Dużych oszczędności spodziewamy się także w przypadku termomodernizacji naszych obiektów kulturalnych i sportowych, a ośrodków zdrowia i pomocy społecznej - mówi prezydent Chęciński. Środki na inwestycje będą pochodziły z budżetu miasta oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014-2020).

W walce o niską emisję miasto wspiera także sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które już w tej chwili uznawane jest za najnowocześniejszego przewoźnika w kraju.  Spółka, którym największym udziałowcem jest Sosnowiec kupiła ponad 80 nowych autobusów w tym 35 hybrydowych i 3 elektryczne i 43 z silnikiem diesla spełniającym normy EURO 6. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pojawi się również po wymianie prawie 20 tysięcy sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Całe zadanie powinno zamknąć się kwotą 20 milionów złotych. Wszystkie pojazdy zostaną dostarczone w 2017 roku.

Ponadto Gmina Sosnowiec i Grupą CZH SA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. „emisji niskiej”. To wynik realizacji przez Grupę CZH SA i Politechnikę Śląską projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą „Elektrofiltry kominowe dla instalacji spalania opalanych paliwami stałymi”. Podstawowym celem współpracy jest objęcie Sosnowca pilotażowym programem wdrażającym innowacyjne rozwiązanie techniczne opracowane przez zespół naukowców Politechniki Śląskiej, obejmującym instalację elektrofiltrów kominowych na kanałach dymowych, odprowadzających spaliny z domowych instalacji spalania paliw stałych, źródeł rozproszonych i niskotemperaturowych. Innowacyjne rozwiązanie polega na montażu filtrów nakominowych, będących urządzeniami odpylającymi o niewielkich gabarytach, które montowane będą na układzie odprowadzania spalin. Ich skuteczność jest oceniania na poziomie 50 – 90% w zależności od rodzaju i jakości emisji. W związku z powyższym nie jest konieczna wymiana źródła ciepła – paleniska, a jedynie zabudowa elektrofiltra. Z uwagi na znacząco niższy koszt elektrofiltra w stosunku do nowego pieca rozwiązanie to ma być atrakcyjną cenowo alternatywą, która jednocześnie pozwoli na osiągnięcie co najmniej porównywalnego efektu ekologicznego. Aby ustalić rzeczywistą skuteczność opisanego powyżej rozwiązania koniecznym jest przeprowadzenie testów elektrofiltrów w rzeczywistym środowisku w pełnym sezonie grzewczym. Ten sezon ma podstawie badań i wyników m.in. z Wojewódzkiego Ispektoratu Ochrony Środowiska posłuży do wytypowania miejsc, gdzie jest największy problem z niską emisją . Chodzi zarówno o obiekty komunalne jak i zabudowę indywidualną. Na podstawie listu intencyjnego Sosnowiec będzie obszarem, gdzie w najbliższym czasie takie pilotażowe testy będą przeprowadzane. Pozytywny wynik badań pozwoli, już w najbliższych sezonach grzewczych, na montaż tych urządzeń na dużą skalę i znaczące obniżenie niskiej emisji, co w połączeniu z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w tym zakresie ma pozwolić mieszkańcom na oddychanie powietrzem o dużo lepszej czystości

Miasto uszczelniło także system kontroli palenisk. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sosnowcu w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub zauważenia wprowadzenia nadmiernej emisji dymu do powietrza podejmują następujące działania:

Przeprowadzają szczegółową kontrolę sprawdzając czy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki na odpady, czy odpady składowane są w pojemnikach itp. Brak pojemników, czy też składowanie odpadów poza pojemnikami stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z uchwałą nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.06.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

W przypadku nadmiernej emisji dymu do powietrza istnieje możliwość ukarania właściciela nieruchomości za zanieczyszczanie miejsc publicznych. Prawo ochrony środowiska definiuje zanieczyszczenie jako emisję, a dopuszczenie do nadmiernej emisji dymu w miejscach publicznych stanowi wykroczenie wskazane w art. 145 Kodeksu wykroczeń.

Nadmierna emisja dymu w rejonie dróg może również powodować utrudnienie w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie z art. 90 Kodeksu wykroczeń.

Istnieje również możliwość wykonywania kontroli na terenie prywatnych nieruchomości w zakresie sprawdzenia czy w piecach spalane są odpady. W tym celu niezbędne jest jednak posiadanie imiennego upoważnienia Prezydenta, o którym mowa w art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Straż Miejska w Sosnowcu w celu prowadzenia kompleksowych kontroli w w/w zakresie podpisała umowę o współpracy z firmą Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokotek 4 w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciele w/w firmy pełniąc rolę rzeczoznawców będą mogli prowadzić wspólnie ze strażnikami kontrole i pobierać m.in. próbki popiołu do kontroli. Termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi stanowi wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn., zm.). Z kolei zgodnie z art. 225§1 Kodeksu karnego „kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Zgłoszenia należy kierować pod numer tel. 986 lub (32) 296 0 654

Co warte podkreślenia Sosnowiec, jako jedyne miasto w Polsce, dołączyło do grupy naukowców i samorządowców europejskich, aktywnie walczących z zanieczyszczeniem powietrza, które każdego roku powoduje śmierć ponad 400 000 mieszkańców naszego kontynentu. Ponad 1/3 Europejczyków mieszkających w miastach jest narażona na poziomy zanieczyszczeń znacznie przekraczające dopuszczalne normy, a około 90% z nich odczuwa skutki zdrowotne tego niekorzystnego stanu. „CLAiR-City” ma na celu zwiększenie świadomości obywateli w jaki sposób zmieniając swoje codzienne praktyki i zachowania, mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza, którym oddychają. Środki, jakie w ramach projektu otrzyma Sosnowiec na organizację działań lokalnych to ponad 62 tys. euro.

Przez 4 lata trwania projektu (2016-2020), tysiące ludzi w 6 miastach (Sosnowiec, Bristol Amsterdam, Region Aveiro, Ljubljana i region Liguria pilotażowych podzielą się swoimi opiniami na temat możliwości zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska i poprawy zdrowia mieszkańców. Obywatele używając dedykowanych gier komputerowych na smartphony, tablety i laptopy, zaprojektują przyszłość swoich miast. Informacje pozyskane od graczy zostaną wykorzystane w procesie tworzenia miejskich strategii związanych z poprawą stanu powietrza. Aplikacja na smartfony będzie gotowa na przełomie roku. Jej działanie będzie bardzo proste. Każdy kto ją zainstaluje będzie mógł dowiedzieć się, jakie oddziaływanie na stan powietrza będzie miał jego wybór.

  • 25
  • maja 2018Piątek
Imieniny: Magdalena, Beda, Leon, Imisława, Grzegorz
Pogoda:
  • 23oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 21oCPojutrze
Sosnowiec Dla Niepodległości
Walka ze smogiem
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej