PODCHODZĄC DO STANOWISKA NALEŻY POSIADAĆ:

 • wypełniony wniosek,
 • potwierdzenie dokonania odpowiednich wpłat,
 • wykonane kserokopie składanych dokumentów (możliwość wykonania bezpłatnie w budynku Urzędu).

Dokonując rezerwacji kolejki, akceptujesz regulamin, znajdujący się poniżej.

W związku z uruchomieniem z dniem 13 listopada 2017 roku systemu centralnej ewidencji pojazdów w wersji 2.0 uprzejmie informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia zarówno w procesie rejestracji pojazdów jak i także w innych czynnościach dokonywanych w pojazdach już zarejestrowanych. Za możliwie zaistniałe trudności i niedogodności serdecznie przepraszamy podkreślając, że nie są one zależne od tutejszego organu rejestrującego.

Celem usprawnienia obsługi osoba podchodząc do stanowiska powinna posiadać:

 • wypełniony wniosek,
 • potwierdzenie dokonania odpowiednich wpłat,
 • wykonane kserokopie składanych dokumentów (możliwość wykonania bezpłatnie w budynku Urzędu).

 


DOKUMENTY DO POBRANIA KLIKNIJ TUTAJ


 

W przypadku chęci uzyskania pomocy
Informacja Wydziału Komunikacji
znajduje w pokoju 13 – tel. 32 296 06 60.

 

REGULAMIN

 

1. Aby zarezerwować wizytę, należy wypełnić puste pola oraz wskazać rodzaj czynności i wybrać, miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji i wygenerowany zostanie numer rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

2. Klient rezerwując termin wizyty oświadcza, że:

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 roku o Ochronie danych osobowych (tekst. jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zmianami) w zakresie niezbędnym do rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi,

- zapoznał się z wykazem wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji sprawy, zawartym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

3. W dniu zaplanowanej wizyty, należy przybyć do Wydziału Komunikacji co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą i pobrać bilet wpisując numer rezerwacji na monitorze dotykowym automatu biletowego znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ulicy Stanisława Małachowskiego 3. Nieodebranie biletu przed wyznaczoną godziną zaplanowanej wizyty powoduje anulowanie rezerwacji. Po wpisaniu numeru rezerwacji automat biletowy wydrukuje bilet. Pobrany numer biletu zostanie dwukrotnie wywołany, w przypadku nie zgłoszenia się klienta do wyznaczonego stanowiska obsługi bilet zostaje anulowany bez możliwości ponownego wezwania.

4. System automatycznie wywołuje przydzielony numer rezerwacji na pierwsze wolne stanowisko obsługi. Z powodu bieżącej obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów godzina umówionej rejestracji pojazdu określa czas, po którym może nastąpić rozpoczęcie obsługi klienta.

5. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu numer rezerwacji należy wpisać za każdym razem przed pobraniem następnego biletu. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na wywołanie numeru biletu i udać się do podanego stanowiska obsługi.

Celem usprawnienia obsługi osoba podchodząc do stanowiska powinna posiadać:

- wypełniony wniosek,

- potwierdzenie dokonania odpowiednich wpłat,

- wykonane kserokopie składanych dokumentów (możliwość wykonania bezpłatnie w budynku Urzędu).

6. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty na jeden dzień. Jeśli zostanie dokonanych więcej rezerwacji na dany dzień przez jedną osobę to pierwsza rezerwacja zostanie anulowana.

 

 

 • 12
 • kwietnia 2021Poniedziałek
Imieniny: Zenon, Saba, Andrzej, Wiktor, Juliusz
Pogoda:
 • 3oCTeraz
 • 3oCJutro
 • 4oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP