INFORMATOR INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W GMINIE SOSNOWIEC

Gmina Sosnowiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin z małymi dziećmi podejmuje szereg działań, które mają na celu ich wsparcie. Najistotniejsze działania związane są z przystosowywaniem   i organizowaniem nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Poszerzanie oferty w zakresie zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3, to przede wszystkim tworzenie nowych miejsc w kolejnych oddziałach Żłobka Miejskiego, otwarcie Klubu Dziecięcego oraz wspieranie przez miasto podmiotów niepublicznych, które realizują zadania w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Sosnowca. Jednym z elementów polityki prorodzinnej miasta jest stwarzanie warunków do jak najlepszego życia mieszkańców, a także inicjowanie rozwiązań, które umożliwiają  rodzinom z małymi dziećmi godzenie ról rodzicielskich z zawodowymi. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a sferą rodzinną w szczególności dotyczy kobiet. Niski poziom zatrudnienia kobiet przekłada się na zwiększone ryzyko ubóstwa wśród rodzin, a także na niewykorzystanie potencjału kobiet, ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi do lata 3, w gminie Sosnowiec wspierają rodziny z małymi dziećmi i pozwalają im na zachowanie równowagi pracą a życiem rodzinnym.

 Regulacje  prawne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2016r. poz. 157)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.z 2014r. poz. 925)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobków lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U. z 2011r. poz. 368)

W gminie Sosnowiec w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonują:

I.placówki, które funkcjonują jako jednostki budżetowe gminy Sosnowiec:

Żłobek Miejski z 6 oddziałami ul. B.Prusa 253A

Klub Dziecięcy ul. Jagiellońska 13

II. placówki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej.

Niepubliczny Żłobek przy Centrum Edukacji i Rozwoju „Promyczek” ul. Jagiellońska 1b

Niepubliczny Żłobek przy Centrum Edukacyjnym Tulipanów ul. Tulipanów 6

Prywatny Żłobek Bolek i Lolek ul. Sobieskiego 25

Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju ELFIK ul. Stalowa 9

Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju ELFIK ul. Prosta 12A

Niepubliczny Żłobek BOBO ul. Kukułek 47

Niepubliczny Żłobek KRAINA MALUCHA ul. Gwiezdna 24

Niepubliczny Żłobek Calineczka ul. Bracka18

Zgodnie z Uchwałą Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec, osoby fizyczne lub podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać o dotację celową z budżetu miasta Sosnowca. Wysokość dotacji w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie , którego rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie miasta Sosnowca

III. Dzienni opiekunowie zatrudnieni przez podmioty osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Opiekun dzienny – Pani Marta Lekston- zatrudniona przez Wyższą Szkołę Humanitas

Opiekun dzienny –Pani Ewa Karus- zatrudniona przez Wyższą Szkołę Humanitas

Opiekun dzienny –Pani Ewelina Bała -- zatrudniona przez Wyższą Szkołę Humanitas

Opiekun dzienny- Pani Aneta Krzykawska- zatrudniona przez Centrum Edukacyjne  ANESPO

Opiekun dzienny- Pani Paulina Piętka- zatrudniona przez Centrum Edukacyjne  ANESPO

Opiekun dzienny- Pani Patrycja Ozdoba-Kapuścik- zatrudniona przez Centrum Edukacyjne  ANESPO

 

 

 

  • 21
  • marca 2018Środa
Imieniny: Benedykt, Marzanna, Klemencja, Mikołaj, Filemon
Pogoda:
  • -0oCTeraz
  • 0oCJutro
  • 2oCPojutrze
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej