Niedziela, 2 sierpnia 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

Sosnowiec łączy

Wydział Zdrowia zaprasza do udziału w programach profilaktycznych


2010-09-23 | kategoria: Zdrowie   Dodał: KP drukuj poleć
loading..
 

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza mieszkanki Sosnowca do udziału w programach profilaktycznych w zakresie nowotworów złośliwych finansowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

Wydział Zdrowia zaprasza do udziału w programach profilaktycznych

 

Mieszkanki miasta mogą skorzystać z następujących programów profilaktycznych:

RAK SZYJKI MACICY

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - finansowany przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

Badania wykonywane w ramach programu:
W ramach etapu dodatkowego programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu (wykaz zakładów zamieszczono poniżej).

W ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu wykonywane jest badanie kolposkopowe, a w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Adresaci programu:
Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wykaz zakładów, w których mieszkanki Sosnowca mogą wykonać bezpłatne badania w ramach niniejszego programu zamieszczono poniżej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat (również te, które nie otrzymały imiennego zaproszenia).

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej cytologii
w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza ginekologa, który
na takie badanie wyda skierowanie.

 

 

 

Zakłady, w których mieszkanki Sosnowca mogą wykonać bezpłatne badania w ramach
w/w programu - etap podstawowy:

 


1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sosnowiec,
ul. Wawel 15 (032) 368-48-46
2. SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Sosnowiec,
ul. Piłsudskiego 9 (032) 710-47-70
wew. 205
3.SP ZOZ Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna „Milowice” Sosnowiec,
ul. Baczyńskiego 14 (032) 363-08-50 lub 51
4. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski Sosnowiec,
ul. Szpitalna 1 (032) 296-42-06
5. NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Zdrowie” S.C Sosnowiec,
ul. Koszalińska 25 (032) 296-77-66
6. NZOZ PRO-FEM S.C. Jacek Szczepara Janina Szczepara Sosnowiec,
ul. Naftowa 35 (032) 293-37-77
7. NZOZ PRO FEMINA Sosnowiec,
ul. Okólna 2 (032) 267-41-50
8. NZOZ Przychodnia
Ginekologiczno-Endokrynologiczna Sosnowiec,
ul. 1-go Maja 34/44 (0) 501-716-526
9. NZLA „Medycyna Rodzinna” START Sp. z o.o. Sosnowiec,
Filia Nr 1  ul. Sobieskiego 29 (032) 299-71-09
10. NZOZ Poradnia dla Kobiet Sosnowiec,
ul. Niepodległości 17 (032) 291-45-65
11. NZOZ - Centrum Medyczne „SANTE” Sosnowiec,
al. Wolności 6 (032) 292-48-47
12. NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów
NOW- MED Sosnowiec,
ul. Sobieskiego 21 (032) 266-05-00
13. NZOZ „SALUS” Jurkowska Łabęcka-Gorczyca Sosnowiec,
ul. Niwecka 16 (032) 266-02-21
14. NZOZ Przychodnia Rejonowa „Niwecka - Walcownia” Sosnowiec,
ul. Niwecka 18 (032) 266-30-32
15. NZOZ OL - MED Sp. z o.o. Sosnowiec,
ul. Czołgistów 5 (032) 294-84-17
16. NZOZ Przychodnia Lekarska „ŚRODULA” Sosnowiec,
ul. Kossaka 10A (032) 292-99-21
17. NZOZ „Nasza Przychodnia” Sosnowiec,
ul. Kisielewskiego 2 (032) 263-24-84

Zakład, w którym mieszkanki Sosnowca mogą wykonać bezpłatne badania w ramach w/w programu - etap diagnostyczny to NZOZ Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej w Sosnowiec przy ul. Swobodnej 8/5 - tel. (032) 299-71-45

RAK PIERSI

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - finansowany przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

Badania wykonywane w ramach programu:
W ramach etapu podstawowego programu wykonywana jest mammografia, a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu.

W ramach porady lekarskiej w etapie pogłębionej diagnostyki programu lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, czy pacjentce należy wykonać mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową bądź gruboigłową.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Adresaci programu:
Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):
• które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii;
• otrzymały w ramach realizacji programu w roku 2007 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wykaz zakładów, w których mieszkanki Sosnowca mogą wykonać bezpłatne badania w ramach niniejszego programu zamieszczono poniżej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza ginekologa, który na takie badanie wyda skierowanie.

Zakłady, w których mieszkanki Sosnowca mogą wykonać bezpłatne badania w ramach
w/w programu - etap podstawowy:

 


1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sosnowiec,
ul. Wawel 15 (032) 368-48-28
2. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski Sosnowiec,
ul. Zegadłowicza 3 (032) 363-04-76

3.NZOZ „MED-JOLAN”
Mammobus Sosnowiec,ul. Wileńska 19 (032) 26-38-791
4. Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki „MEDICO” NZOZ Sp. z o.o. Sosnowiec,
ul. Odrodzenia 9 (032) 36-32-330

 

Ponadto mieszkanki Sosnowca w wieku 40-49 lat, które w okresie ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii w ramach programu miejskiego, mogą wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 - II piętro (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00)

Termin realizacji programu: do dnia 30 listopada 2010r. lub do wyczerpania limitu badań

Do rejestracji nie wymagane jest skierowanie, wystarczy zgłosić się z dokumentem tożsamości (po dokonaniu wcześniejszej rejestracji)

Szczegółowe informacje i rejestracja pod nr telefonu: (032) 368-48-28