Piątek, 30 stycznia 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu


drukuj poleć

Miejski Rzecznik Konsumentów - Adrianna Peć

 

 

 

ul. Mościckiego 14 (parter)

tel. 296-0-428

e-mail:rzecznik@um.sosnowiec.pl

 

 

 

 

Do zadań Miejskiego Rzecznika

Konsumentów należy w szczególności:

 

  • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
  • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :


Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Miasta Sosnowca.


Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.
Użyteczne linki:

Nowe przepisy dotyczące reklamacji i umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku. Więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Informujemy, że nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do umów zawartych od dnia 25.12.2014r. Do umów sprzedaży, a także umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zawartych do dnia 24.12.2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Rzecznik Konsumentów nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar.

UWAGA: Wszystkie sprawy kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

 

Mieszkańcy Sosnowca mogą zgłaszać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

  • osobiście - w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 7.30 do 17.00, w pozostałe dni 7.30 - 15.30);
  • telefonicznie - 296-0-428;
  • korespondencyjnie - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
    ul. Mościckiego (parter), 41-200 Sosnowiec;
  • zapytania mogą być kierowane pocztą elektroniczną - rzecznik@um.sosnowiec.pl

 

Poradnik konsumenta:

 

Dzieło
Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty
Kiedy można zwrócić zakupiony towar?
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Niezgodność towaru z umową
Niezgodność towaru z umową cz.2
Niedozwolone postanowienia umowne
Terminy reklamacyjne
Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne - preselekcja
Usługi turystyczne
Wniosek o podjęcie interwencji oraz mediacji - wzór
Poza lokalem
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy poza lokalem
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ceny
Postanowienia niedozwolone
Produkt niebezpieczny
Produkty żywnościowe
Niezgodność towaru z umową
Sąd konsumencki

 

 

 


Sprawdzaj co podpisujesz!

Sprawdzaj co podpisujesz!

powrót