Firma z branży energetycznej w stanie upadłości - uwaga mieszkańcy

Poleć znajomym
 

Firma z branży energetycznej w stanie upadłości - uwaga mieszkańcy

UWAGA MIESZKAŃCY! UPADŁOŚĆ ENERGETYCZNEGO CENTRUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1078/18.

Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia wierzytelności dostępne są na stronie internetowej Syndyka http://saltarski.com/postepowania_lista/energetyczne-centrum-s-a-w-upadlosci-krs-0000353502/ oraz internetowej stronie upadłej Spółki: www.ec.net.pl

 

 

 

 

powrót
  • 27
  • maja 2019Poniedziałek
Imieniny: Lucjan, Magdalena, Oliwer, Radowit, Izydor
Pogoda:
  • 15oCTeraz
  • 22oCJutro
  • 19oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej