Uproszczona oferta Amatorskiego Klubu Sportowego 1917 „Niwka” na realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych

Poleć znajomym
 

 

OGŁOSZENIE

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO)

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

 

Amatorski Klub Sportowy 1917 „Niwka” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Plażowa 50F, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Udział drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 23 lipca 2020 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: ar.wwo@um.sosnowiec.pl.

Formularz uwag oraz więcej informacji do pobrania TUTAJ

powrót
  • 11
  • sierpnia 2020Wtorek
Imieniny: Lukrecja, Herman, Włodzimierz, Tyburcja, Zuzanna
Pogoda:
  • 22oCTeraz
  • 25oCJutro
  • 24oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP