Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu

Miejski Rzecznik Konsumentów – Adrianna Peć

ul. Mościckiego 14, pok. 10 (parter)

tel. 296-0-428

e-mail: rzecznik@um.sosnowiec.pl

 


 

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

 


 

Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :

Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Miasta Sosnowca.

 

Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.
Użyteczne linki:

Nowe przepisy dotyczące reklamacji i umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku. Więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Informujemy, że nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do umów zawartych od dnia 25.12.2014r. Do umów sprzedaży, a także umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zawartych do dnia 24.12.2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 


 

Sprawy konsumenckie – to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Rzecznik Konsumentów nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar.

UWAGA: Wszystkie sprawy kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Mieszkańcy Sosnowca mogą zgłaszać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście – w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7.30 do 18.00, wtorek-czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 13.00);
 • telefonicznie – 296-0-428;
 • korespondencyjnie – Urząd Miejski w Sosnowcu,
  Miejski Rzecznik Konsumentów, aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec;
 • zapytania mogą być kierowane pocztą elektroniczną – rzecznik@um.sosnowiec.pl
 

PORADNIK KONSUMENTA

ZWROT TOWARU

JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

PRAWA KONSUMENTA – TERMINY REKLAMACYJNE

REKLAMACYJNE PRAWA KONSUMENTA WCZORAJ I DZIŚ

ABC RĘKOJMI

ABC GWARANCJI

GWARANCJA CZY RĘKOJMIA, OTO JEST PYTANIE

REKLAMACJA Z PARAGONEM LUB GWARANCJĄ

UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - art. 13

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - art. 14

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Konsumenci,

Jeżeli do Państwa zgłosi się, lub zadzwoni ktoś z atrakcyjną ofertą obniżenia rachunków za telefon, prąd czy gaz lub w celu sprawdzenia licznika, twierdząc, że jest przedstawicielem firmy, z którą Państwo mają podpisaną umowę, proszę pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności!

 1. Upewnijcie się, z kim rozmawiacie, zawsze skontaktujcie się z operatorem, zakładem energetycznym, spółdzielnią – zadzwońcie i zapytajcie, czy firma kogoś do Was wysłała i w jakim celu.
 2. Nie podpisujcie niczego bez przeczytania, zwróćcie uwagę na logo firmy i przeczytajcie początek umowy, gdzie zwykle wskazane jest z kim umowa zostaje zawarta. W razie problemów z przeczytaniem drobnego druku lub zrozumieniem treści nie podpisujcie dokumentów.
 3. Nie pozwólcie zabrać sobie podpisanej umowy czy innych dokumentów.
 4. Jeśli już podpisaliście jakąś umowę, nie odkładajcie umowy do szuflady. Natychmiast porozmawiajcie z rodziną, znajomymi lub zgłoście się jak najszybciej do rzecznika konsumentów.
 5. Pamiętajcie, że na rezygnację z umowy zawartej w mieszkaniu, na pokazie, przy użyciu telefonu macie 14 dni. Nie dzwońcie do firmy, nie odsyłajcie dokumentów, które dostaliście, tylko piszcie! Rezygnację najbezpieczniej i najlepiej wysłać listem poleconym na adres firmy podany w umowie.

 


 

PORADNIK OSTROŻNEGO KONSUMENTA (kliknij)

 


 

PRZEDŚWIĄTECZNY KONSUMENCKI PORADNIK ZAKUPOWY (kliknij)

 


 

AKCJA „WAKACYJNE LATANIE”

Materiały do akcji zostały przygotowane przez Europejskie Centrum Konsumenckie z siedzibą w Warszawie.

Prawa i porady

Przykładowe sprawy

Lista nadużyć

 • 26
 • czerwca 2019Środa
Imieniny: Jeremiasz, Edburga, Paweł, Zdziwoj, Jan
Pogoda:
 • 34oCTeraz
 • 23oCJutro
 • 21oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej