Szkolnictwo w Sosnowcu

SOSNOWIEC MIASTEM NAUKI


Sosnowiec jest liczącym się w kraju ośrodkiem oświatowym i naukowym. W mieście funkcjonuje: 39 przedszkoli, 35 szkół podstawowych (w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne i 21 samodzielnych), 26 gimnazjów (w tym: 4 specjalne  i 8 funkcjonujących samodzielnie) oraz 20 szkół ponadgimnazjalnych (w tym:  1 szkoła zawodowa specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz 1 samodzielne liceum ogólnokształcące).
W Sosnowcu placówki oświatowe funkcjonują jako samodzielne jednostki lub jednostki połączone w zespoły szkół. W ramach zespołów szkół działa: 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 9 zespołów szkół zawodowych.
Obok szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto, funkcjonuje również oświata organizowana przez inne podmioty. Należy do nich 55 szkół niepublicznych oraz 1 szkoła publiczna. W rozbiciu na poszczególne typy są to 3 przedszkola niepubliczne, 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 1 szkoła podstawowa publiczna prowadzona przez osobę prawną, 7 gimnazjów, 1 liceum profilowane, 1 technikum, 7 liceów ogólnokształcących młodzieżowych, 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 17 szkół policealnych zawodowych. Ponadto działa 47 placówek niepublicznych organizujących kursy dla młodzieży  i dorosłych.
W Sosnowcu działają też szkoły artystyczne i sportowe: Zespół Szkół Muzycznych obejmujący szkołę muzyczną I i II stopnia, Zespół Szkół nr 1 (łyżwiarstwo figurowe i hokej na lodzie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) oraz nieliczne w kraju Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Wspomagającą rolę edukacyjną spełniają placówki oświatowe różnych typów, do których należą: 2 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Obok publicznych placówek oświatowych działa 47 placówek prowadzonych przez inne podmioty, oferujących różnego typu kursy i zajęcia pozalekcyjne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
W ramach rozwijania samorządności młodzieży kontynuowane są działania podejmowane przez Młodzieżową Radę Miasta, która została powołana w 2000 roku.
Młodzież z sosnowieckich szkół ma możliwość pogłębiania wiedzy w zakresie Unii Europejskiej, działając w Szkolnych Klubach Europejskich, które stanowią miejsce kontaktów z tradycją, kulturą i gospodarką innych państw zjednoczonej Europy. Coraz więcej placówek oświatowych realizuje projekty edukacyjne, w ramach których młodzież uczestniczy w wymianach międzynarodowych.

Każda placówka oświatowa posiada pracownie komputerowe, ze stałym łączem do Internetu, wyposażone w programy multimedialne i użytkowe, które wykorzystywane są w czasie zajęć dydaktycznych. Szkoły prowadzą własne strony internetowe.
Kontynuując promowanie uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobywają zaszczytne miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych nagradzani są Nagrodami Rady Miejskiej oraz  otrzymują nagrody rzeczowe.
 
W kalendarz miejskich wydarzeń, wpisały się m.in. następujące imprezy:
- "Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki" skierowany do uczniów szkół średnich,
- Zawody o Puchar Prezydenta Sosnowca w narciarstwie alpejskim,
- Mistrzostwa Sosnowca "Cheerleaders",
- Mistrzostwa Sosnowca w piłce siatkowej dziewcząt,
- Zawody o Puchar Prezydenta Sosnowca w biegach przełajowych,
- Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu dziewcząt,
- Bieg uliczny "Szlakiem Jana Pawła II",
- Festiwal Przedszkolnej Twórczości Muzycznej,
- Mityng Ekologiczny Przedszkolaków w ramach obchodów "Dni Ziemi",
- Międzyprzedszkolne Igrzyska Sportowe w barwach Unii Europejskiej "Przedszkolak Olimpijczykiem",
- Przegląd Poezji Dziecięcej,
- Mistrzostwa Szachowe Przedszkolaków,
- Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo,
- Festiwal Latawców,
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne spojrzenie",
- Miejski Konkurs "Matematyczny slalom".

  • 22
  • września 2017Piątek
Imieniny: Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.
Program Rodzina 500+ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej