Rada Kultury

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca nr 224 z dnia 25 marca 2016 r. powołano Radę Kultury. Do Rady Kultury zostało powołanych:

 

3 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta

Sławomir Matusz – sosnowiecki poeta;

Jolanta Szczurek - Fundacja im. Jana Kiepury

Wojciech Skiba – Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej

 

1 przedstawiciel Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu

Renata Zmarzlińska-Kulik

 

1 przedstawiciel wskazany przez Marszałka Województwa Śląskiego

Marek Zieliński – dyrektor Ars Cameralis

 

2 przedstawicieli instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Sosnowiec

Jolanta Skorus – dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki- Zamek Sielecki

Zbigniew Leraczyk – dyrektor Teatru Zagłębia

 

2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność w zakresie kultury na terenie Miasta Sosnowca

Dariusz Jurek - Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

Zbigniew Podsiadło – artysta fotografik, Stowarzyszenie Miłośników Fotografii

 

Zarządzenie oraz regulamin

 

I Otwarte Forum Kultury – 19 czerwca 2017

Protokół nr 1 - październik 2016

Protokół nr 2 - marzec 2017

  • 22
  • września 2017Piątek
Imieniny: Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.
Program Rodzina 500+ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej