Gmina Sosnowiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zakup komputerów z przeznaczeniem do użyczenia najbardziej potrzebującym uczniom nie posiadającym komputerów w celu umożliwienia zdalnej nauki w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po ustaniu ograniczenia komputery będą wykorzystywane przez szkoły do celów edukacyjnych.

W ramach projektu zakupiono 100 sztuk laptopów, które zostały przekazane do szkół w kwietniu i maju 2020 r. Komputery zostały wypożyczone najuboższym rodzinom uczniów sosnowieckich szkół, którzy nie mogli uczestniczyć w zdalnych lekcjach z powodu braku komputera. Po zakończeniu pracy zdalnej komputery będą wykorzystywane przez uczniów do celów edukacyjnych w szkolnych pracowniach przedmiotowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 PLN 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3 (pok. 30)
tel. 32 296-06-17

  • 1
  • sierpnia 2021Niedziela
Imieniny: Alfons, Justyn, Nadzieja, Piotr, Brodzisław
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 19oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP