„Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec”

 

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  została zawarta w dniu 05.02.2014


Całkowita wartość projektu 410.255,39 zł
Kwota dofinansowania 322.551,04 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
Celem inwestycji jest budowa systemu informatycznego, który wspomagać będzie zarządzanie procesami gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systemem objęci zostali mieszkańcy Miasta oraz przedsiębiorcy i inne instytucje produkujące odpady komunalne na terenie Sosnowca.

 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP