„Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec”

 

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  została zawarta w dniu 05.02.2014


Całkowita wartość projektu 410.255,39 zł
Kwota dofinansowania 322.551,04 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
Celem inwestycji jest budowa systemu informatycznego, który wspomagać będzie zarządzanie procesami gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systemem objęci zostali mieszkańcy Miasta oraz przedsiębiorcy i inne instytucje produkujące odpady komunalne na terenie Sosnowca.

 

  • 5
  • grudnia 2020Sobota
Imieniny: Anastazy, Kryspina, Sabina, Kryspin, Gerald
Pogoda:
  • 8oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 6oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP