Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Informacja dotycząca zadania pn „Przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu- ul. 3 Maja – Poczta”

Umowa została zawarta 31.03.2015r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX Sp z o o z siedzibą w Będzinie.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Termin realizacji ustala się do dnia 31.10.2015r.

W ramach umowy wykonawca ma opracować dokumentacje projektową i wykonać roboty budowlane.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi   899 226,62zł brutto.

Przedmiotem projektu jest przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu - ul. 3 Maja - Poczta. Przejście to zlokalizowane jest w strategicznym miejscu w Sosnowcu - w centrum. Projekt obejmuje roboty budowlane i wykonanie dokumentacji technicznej.

Pogarszający się stan przejścia w coraz większym stopniu zagraża także jezdni pod którą się znajduje oraz bezpieczeństwu mieszkańców. Przestarzała konstrukcja, odrapane ściany, rozpadające się schody oraz liczne graffiti powodują, że przejście zamiast służyć mieszkańcom celem bezpiecznego i szybkiego przedostania się na drugą stronę, jest miejscem spotkań młodzieży służące rozwoju patologii społecznych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi powiatowej w sposób zwiększający atrakcyjność inwestycyjną gminy i całego regionu oraz jakość życia mieszkańców Sosnowca. Realizacja projektu poprzez umożliwienie bezpiecznego użytkowania przejścia podziemnego zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na ul. 3 Maja oraz zniweluje ilość wypadków na obszarze wsparcia. Przejście dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform zjazdowych.

W dniu 14 styczeń 2016r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

W ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 7. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Poddziałanie  7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Całkowita wartość projektu 909 908,03zł  dofinansowanie 85%

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 20oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP