„Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu)”

Wartość całkowita projektu: 6,7 mln zł

Wartość dofinansowania: 3,4 mln zł

Okres realizacji projektu: od 01.04.2016 r. do 30.07.2017 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26 października 2016 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury przedszkoli w Sosnowcu na potrzeby utworzenia dodatkowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat (50 miejsc w PM nr 20 i 25 miejsc w PM nr 47). W wyniku realizacji projektu powstały nowe, wyposażone w niezbędny sprzęt, pomieszczenia dla 3 dodatkowych grup dzieci (m. in. sale dydaktyczne i rekreacyjne wraz z zapleczem, pomieszczenia do prowadzenia indywidualnych zajęć z dziećmi przez logopedę i psychologa, szatnie i sanitariaty dla dzieci, przebudowana kuchnia z magazynem). W ramach projektu przewidziane było również rozbudowanie placu zabaw przy obu przedszkolach, utworzenie ścieżki rowerowej (przedszkole nr 47) oraz naturalnego toru przeszkód (przedszkole nr 20). Powstała w wyniku analizy deficytów w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego infrastruktura, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, uzupełnia się z planowanymi działaniami ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP