Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec

Wartość całkowita projektu: 14 845 545,27 zł

Wartość dofinansowania:  10 529 979,62 zł

Okres realizacji projektu: od 30.12.2015 r. do 31.10.2018 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29.05.2017 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Inwestycja dotyczy modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sosnowiec w celu podwyższenia efektywności energetycznej (redukcji zużycia energii elektrycznej). Ponadto celem projektu jest ugruntowanie niskoemisyjnego charakteru gospodarki lokalnej, jak również uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przedmiotowy projekt ujmuje ramy wyłącznie działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Przyczynia się również do redukcji emisji CO2, z poziomu 5 326 t/rok do poziomu 2 337 t/rok, tj. o 2 989 t/rok (56%). Projekt obejmuje modernizację 7 694 punktów oświetleniowych, zlokalizowanych na terenie Sosnowca.

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP