Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne.

 

Wartość całkowita projektu: 1 692 582,91 zł

Wartość dofinansowania: 594 827,74 zł

Okres realizacji projektu: od 17.04.2015 r. do 31.05.2017 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Przedmiotem projektu jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z trzech budynków użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Kilińskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 56 i Żłobka zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej. W ramach projektu planowane jest również odtworzenie elewacji obiektów do stanu przed demontażem.

W wyniku realizacji projektu przewidziano usunięcie łącznie 15,78 t wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych (acekol) o powierzchni 1434,77m2.

Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032 wskazuje, że Sosnowiec jest jednym z powiatów o największej ilości wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na jego powierzchnię. Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia ilości wyrobów azbestowych w mieście o ok. 0,11%.

 

  • 5
  • grudnia 2020Sobota
Imieniny: Anastazy, Kryspina, Sabina, Kryspin, Gerald
Pogoda:
  • 8oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 6oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP