Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne.

 

Wartość całkowita projektu: 1 692 582,91 zł

Wartość dofinansowania: 594 827,74 zł

Okres realizacji projektu: od 17.04.2015 r. do 31.05.2017 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Przedmiotem projektu jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z trzech budynków użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Kilińskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 56 i Żłobka zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej. W ramach projektu planowane jest również odtworzenie elewacji obiektów do stanu przed demontażem.

W wyniku realizacji projektu przewidziano usunięcie łącznie 15,78 t wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych (acekol) o powierzchni 1434,77m2.

Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032 wskazuje, że Sosnowiec jest jednym z powiatów o największej ilości wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na jego powierzchnię. Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia ilości wyrobów azbestowych w mieście o ok. 0,11%.

 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP