„Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu”

Projekt polega na rewitalizacji terenów zielonych w tzw. Parku Kruczkowskiego i jest częścią Projektu Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu”. Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Głównym celem Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec oraz wzrost atrakcyjności miasta Sosnowca jako zielonego miasta. Cel środowiskowy zostanie osiągnięty poprzez uporządkowanie istniejącego obszaru i wdrożenie gospodarki drzewostanem, w ramach której zaplanowano usunięcie drzew i krzewów (z uwagi na ich mniejszą wartość przyrodniczą, stan – suche bądź zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku, nowy układ porządkujący park), a następnie wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej, średniowysokiej i niskiej w liczbie łącznej ok. 47 tys.

W parku powstanie ogród z nowoczesną i atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla dzieci i dorosłych, częściowo przeprowadzoną po drewnianych pomostach, aby umożliwić lepszą obserwację kolekcji roślinnych.

Ogród Botaniczny będzie funkcjonalnie połączony z Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstanie w Egzotarium, dzięki temu zostanie stworzona możliwość organizowania m.in. interesujących zajęć terenowych. Bogactwo nasadzeń i uporządkowanie roślin w kolekcjach tematycznych, a także bliskość laboratoriów w Centrum Edukacji Ekologicznej ożywi ogród i pozwoli na nawiązanie współpracy ze szkołami, ośrodkami naukowymi, kołami hobbystycznymi. Pozwoli także mieszkańcom na aktywną formę spędzania czasu w ogrodzie np. warsztaty barwierskie, perfumiarskie, kulinarne itp.

W Parku Bioróżnorodności powstaną oczka wodne, zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie, ławki, toalety oraz tablice informacyjne i edukacyjne. Ogród będzie ogrodzony naturalnymi zielonymi ścianami w formie żywopłotów. Zabieg ten ma na celu zwabienie ptaków. Zresztą dla ptasich gości zaplanowane są też budki lęgowe. W projekcie nie zapomniano także o domkach dla nietoperzy i owadów.

Dodatkowo mając na uwadze aktualne rozwój infrastruktury rowerowej w mieście wzdłuż Parku przewidziano budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Piłsudskiego z bulwarem Przemszy.

W Parku Bioróżnorodności będzie można podziwiać następujące kolekcje roślinne:

Kolekcje naturalistyczne

Grąd środkowoeuropejski

Grąd subkontynentalny

Buczyna karpacka

Brzezina

Subatlantycki bór sosnowy świeży – pinarium

Ols porzeczkowy

Podgórski łęg jesionowy

Łęg wierzbowy

Łęg topolowy

Łąka rajgrasowa

Zbiorowiska muraw dywanowych

Kolekcje zbiorowisk na pagórkach

Murawa kserotermiczna     

Kolekcja roślin skalnych    

Kolekcja roślin systematycznych wzdłuż ścieżek

Kolekcja roślin dwuliściennych

Kolekcja roślin jednoliściennych    

Kolekcja paprotników

Kolekcja podtrzymująca rośliny systematyczne – oczka wodne

Kolekcje tematyczne

Rośliny wrzosowate           

Zioła i rośliny lecznicze

Rośliny przyprawowe

Rośliny miododajne

Rośliny barwierskie

Rośliny zapachowe

Kolekcja lawendy  

Data zakończenia projektu to I kwartał 2021

Dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Poprawa jakości środowiska miejskiego – 3,2 mln zł.

 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP