Miasto Sosnowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem -- Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizuje projekt pn. „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” w rewitalizowanym obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz obiekcie w Parku im. J. Kuronia (tzw. muszelka).

Grupa docelowa projektu

124 mieszkańców dzielnic Juliusz i Kazimierz Górniczy objętych w ramach LPR Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 procesem rewitalizacji w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Planowane działania

 • Utworzenie Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, w ramach którego realizowane będą działania dla mieszkańców dzielnic Kazimierz Górniczy i Juliusz.
 • Uruchomienie Programu Aktywności Lokalnej i utworzenie : Klubu Młodzieżowego, Klubu dla Seniorów oraz Klubu dla Rodzin. W ich zakresie realizowane będą warsztaty specjalistyczne (m.in. fotografii, dziennikarskie i wizualnej prezentacji inicjatyw), wyłonieni zostaną liderzy lokalni, inicjowane będą wydarzenia dla społeczności lokalnej, zgodnie z potrzebami mieszkańców. Powyższe inicjatywy wspierać będą wolontariusze, którzy zostaną zaangażowani w działania Centrum Wolontariatu utworzonego w ramach realizowanego projektu.
 • Wsparcie dla mieszkańców w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów społeczności lokalnych w Punkcie Porad Mieszkańca, świadczącym bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne.
 • Jednocześnie prowadzone będą działania zmierzające do pomocy osobom bezrobotnym poprzez realizację warsztatów motywacyjnych i edukacyjnych, kursów zawodowych i staży zawodowych.

Planowane efekty :

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie –124 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 24 osób.

 

Wartość projektu : całkowita wartość projektu wynosi  954 168,75 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich : 811 043,43 PLN.

 • 26
 • stycznia 2021Wtorek
Imieniny: Paula, Skarbimir, Leon, Tymoteusz, Tytus
Pogoda:
 • -2oCTeraz
 • -0oCJutro
 • -1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP