Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych Zakładem Budowlano – Handlowym Andrzej Muc z Siemianowic Śląskich, rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:

Część 1- MDK Kazimierz wraz z otoczeniem,

Część 2 - Muszla Koncertowaowa wraz z otoczeniem w Parku  im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

W ramach części 1 – Miejski Dom Kultury Kazimierz, zostaną wykonane następujące prace:

1. Termomodernizacja istniejącego budynku,

2. Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” polegająca na dostosowaniu funkcjonalnym wraz z wyposażeniem

W zakresie części 2  – Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku  im. Jacka Kuronia w Sosnowcu będzie wykonana:

1. Rozbudowa istniejącego budynku o nową część,

2. Remont i wykonanie ogrodzenia amfiteatru,

3. Termomodernizacja budynku technicznego

4. Wymiana nawierzchni alejek parkowych.

 

11 czerwca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 13 071 162,06 zł

- współfinansowanie UE wyniesie 11 110 487,74 zł,

- współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa wyniesie 1 307 116,21 zł.

Za rozbudową budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz zaplecza muszli koncertowej amfiteatru w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu stoi chęć nadania tym obiektom nowych funkcji, niekoniecznie związanych z wydarzeniami kulturalnymi. Chodzi m.in. o powstanie „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego” (MORS) oraz spółdzielni socjalnej POLA.

Przebudowa oraz projekty społeczne będą częściowo realizowane już teraz – będą polegały na wsparciu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Kazimierza Górniczego. Przewiduje się szereg działań opartych o wolontariat, pracę ze społecznością realizowaną wspólnie z wyłonionymi wśród mieszkańców liderami lokalnymi, prowadzenie warsztatów i klubów dla seniorów, młodzieży, rodzin. Jednocześnie będzie tam siedziba spółdzielni socjalnej „POLA”

Na projekty społeczne miasto otrzymało dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 1,2 mln zł.

 

 

 

 

  • 7
  • grudnia 2019Sobota
Imieniny: Ambroży, Marcin, Ninomysł, Agaton, Marcisław
Pogoda:
  • 5oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 7oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej