„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II”

Projekt “Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W ramach projektu zostaną przebudowane przejścia podziemne w rejonie:

 1. skrzyżowania ul. Piłsudskiego, ul. 3 Maja
 2. skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;
 3. skrzyżowania ulic 3 Maja, Żeromskiego;
 4. skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej;
 5. skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Sobieskiego, Kilińskiego;

poprzez:

 • Wykonanie nowych okładzin ściennych sufitowych,
 • Wykonanie nowej posadzki,
 • Wykonanie nowych schodów,
 • Montaż platform dla osób niepełnosprawnych,
 • Wykonanie monitoringu,
 • Wykonanie zadaszeń (z wyjątkiem przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej),
 • Wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia.

W przejściu podziemnym w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego; ul. 3 Maja zostaną wybudowane windy dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo projekt przewiduje:

 • budowę ścieżek rowerowych, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę chodników,
 • budowę 2 biletomatów (skrzyżowanie ul. 3 Maja i Żeromskiego i skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, Sobieskiego),
 • budowę 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą 130 rowerów,
 • montaż wiat rowerowych oraz przystankowych,
 • stworzenie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kilińskiego,
 • budowę toalety w rejonie przejścia podziemnego przy skrzyżowania ulic 3 Maja i Żeromskiego.

Data zakończenia projektu to 31.12.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - 21,7 mln zł.

 • 26
 • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 21oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP