Co powstaje?

Projekt “Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W ramach projektu zostanie utworzonych 5 węzłów przesiadkowych w rejonie:

 • skrzyżowania ul. Piłsudskiego; ul. 3 Maja
 • skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;
 • skrzyżowania ulic 3 Maja, Żeromskiego;
 • skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej;
 • skrzyżowania ul. Piłsudskiego,Sobieskiego, Kilińskiego;

oraz zostaną przebudowane przejścia podziemne, poprzez:

 • Wykonanie nowych okładzin ściennych sufitowych,
 • Wykonanie nowej posadzki,
 • Wykonanie nowych schodów,
 • Montaż platform dla osób niepełnosprawnych,
 • Wykonanie monitoringu,
 • Wykonanie zadaszeń,
 • Wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia.

W przejściu podziemnym w rejonie skrzyżowaniaul. Piłsudskiego; ul. 3 Majazostaną wybudowane windy dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo projekt przewiduje:

 • budowę ścieżek rowerowych, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę chodników,
 • budowę 2 biletomatów (skrzyżowanie ul. 3 Maja i Żeromskiego i skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, Sobieskiego),
 • budowę 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą 130 rowerów,
 • montaż wiat rowerowych oraz przystankowych,
 • stworzenie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego,Sobieskiego i Kilińskiego,
 • budowę toalety w rejonie przejścia podziemnego przy skrzyżowania ulic 3 Maja i Żeromskiego.

Do kiedy?

Data zakończenia projektu to 31.12.2020r.

Za ile?

Całkowita wartość Projektu wynosi 26,5 mln zł,  z czego dofinansowanie środkami EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie wynosi 21,7 mln zł.

Gmina Sosnowiec informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
  Wydział Rozwoju Regionalnego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:
  naduzycia@slaskie.pl

 

Przydatne linki:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_naduzycia

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_nieprawidlowosci

 

 • 24
 • września 2020Czwartek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
 • 21oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 16oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP