"Zagłębiowski  Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i  Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”

 

Co powstaje?

 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium

Nowy obiekt Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium w swoim założeniu ma na celu zachować dziedzictwo historyczne i kolekcje prezentowane dotychczas w tym miejscu, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności o funkcję edukacyjne dotyczące rodzimych gatunków roślin
i zwierząt. Dzięki realizacji inwestycji w CEE będziemy mogli podziwiać kolekcję rodzimych ryb,
a otoczenie budynku będą stanowić rodzime siedliska roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna.

W budynku powstaną w dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp., gdzie m.in. uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Same sale zostały zaprojektowane w ten sposób, że w dowolnym momencie poprzez usunięcie ściany zmienią się w aulę dla 50 osób, na której będzie można prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni.

W budynku znajdować się też będzie mini kino, w którym każdy odwiedzający za darmo będzie mógł obejrzeć film edukacyjny dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE stanowić będą przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. A zmęczeni po długim zwiedzaniu będą mogli przysiąść na herbatę w kawiarni.

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

Projekt ma za zadanie utworzenie bezpiecznego dla społeczeństwa parku o charakterze leśnym. Cały teren zostanie oczyszczony ze śladów dawnych pozostałości, śmieci, roślin inwazyjnych
i części powalonych chorych drzew. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zostaną zasypane występujące na terenie wyrwy, leje, zapadliska itp. Planowane jest stworzenie ok. 830 metrów nowych alejek po śladach wydeptanych ścieżek. Wybudowanie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych prowadzących do przystanku tramwajowego, na wysokości przejścia dla pieszych przy Biedronce. Nierówności i wyrwy w istniejących szlakach komunikacyjnych zostaną wyrównane. Na części z głównych duktów o długości ponad 2 km zostanie zamontowanie oświetlenie. Wzdłuż alejek zostaną zainstalowane elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oznakowanie, parkingi dla rowerów). A na terenach zielonych budki dla ptaków, nietoperzy, owadów prowadzących samotniczy tryb życia, paśnik i lizawka.

Na całym terenie planowana jest intensywna gospodarka zielenią; wycinki, a także nasadzenia ponad 10 tyś. drzew m.in. dębów, lip, grabów. Nasadzenia roślinności niskiej zgodnie z występującymi na terenie parku siedliskami. Dodatkowo planuje się rewitalizację zbiornika wodnego, a nad terenem podmokłym wzdłuż ul. Baczyńskiego planuje się budowę ścieżki na palach o długości ok. 140 m. Miejsce dawnego cmentarza będzie upamiętnione poprzez ustawienie trzech głazów. Planowane jest także utworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych, w tym tzw. „ścieżka leśnych przeżyć” dedykowana dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Do kiedy?

Data zakończenia projektu to 31.12.2022r.

Za ile?

Całkowita wartość Projektu wynosi ponad 43 mln zł,  z czego dofinansowanie środkami EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działania 5.4.3 - Ochrona różnorodności biologicznej 15,3 mln zł.

Gmina Sosnowiec informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
  Wydział Rozwoju Regionalnego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:
  naduzycia@slaskie.pl

 

Przydatne linki:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_naduzycia

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_nieprawidlowosci

 

 • 26
 • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 10oCTeraz
 • 11oCJutro
 • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP