Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna

dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze

publicznej i mieszkaniowej

dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

 

Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację następujących obiektów użyteczności publicznej z terenu Sosnowca:

- Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34;

- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Ligonia 3a;

- Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Dietla 1;

- Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Szczecińskiej 7;

- Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Gałczyńskiego 38.

W ramach prac inwestycyjnych przewidziano izolację przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. We wszystkich obiektach dokonana zostanie wymiana źródeł ciepła na nowe, zasilane gazem ziemnym.

Projektem objęte są budynki o łącznej powierzchni użytkowej 7 404,11 m2. Dzięki realizacji zadań wystąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5569,56 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 624 ton/rok.

Całkowita wartość projektu: 8 839 300,97 zł, dofinansowanie: 5 793 298,88 zł.

Termomodernizacja w każdej z placówek ma trwać 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
z Wykonawcą robót budowlanych.

Podpisanie umów z Wykonawcami robót budowlanych nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Wykonawcy robót termomodernizacyjnych:

- Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 – Przedsiębiorstwo MAXIMUS Sp. z o. o. z Siemianowic Śląskich;

- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Ligonia 3a – firma REMELIT z Katowic,

- Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Dietla 1 – firma AGEA STAR Sp. z o. o. z Sosnowca,

- Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Szczecińskiej 7 - Przedsiębiorstwo MAXIMUS Sp. z o. o. z Siemianowic Śląskich;

- Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Gałczyńskiego 38 - firma REMELIT z Katowic.

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP