Gmina Sosnowiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zakup komputerów z przeznaczeniem do użyczenia najbardziej potrzebującym uczniom nie posiadającym komputerów w celu umożliwienia zdalnej nauki w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Po ustaniu ograniczenia komputery będą wykorzystywane przez szkoły do celów edukacyjnych.

W ramach projektu zakupiono 116 sztuk laptopów, które zostały przekazane do szkół w czerwcu 2020 r. Komputery zostały wypożyczone najuboższym rodzinom uczniów sosnowieckich szkół, którzy nie mogli uczestniczyć w zdalnych lekcjach z powodu braku komputera ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu pracy zdalnej komputery będą wykorzystywane przez uczniów do celów edukacyjnych w szkolnych pracowniach przedmiotowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3 (pok. 30)
tel. 32 296-06-17
 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 19oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP